Nuôi Lô Khung 247

Nhận Dàn Đề 38 Số Miền Bắc Hôm Nay


1.15K

Soi cầu dàn đề 38 số đặc biệt của Nuôi Lô 247 là mục dành cho những người chơi không thích chơi lô hay muốn ăn với tỷ lệ cao hơn. Bằng nhiều phương pháp khác nhau thì chúng tôi đã tìm ra được cho các bạn 38 quân số giải đặc biệt đẹp nhất để các bạn tham khảo. Chơi đề thì mọi người đều biết rằng tỷ lệ khi ăn là rất lớn, có thể lên tới 1 ăn 99. Chỉ cần chọn đúng nhà cái là được.

Soi cầu dàn đề 38 số

Soi cầu dàn đề 38 số

Nhận ngay dàn đề 38 số miền Bắc hôm nay

Mọi người sẽ không còn phải mất thời gian để tự mình tự tìm ra các cầu số hay kết quả dàn đề đặc biệt nữa vì đã có hệ thống của NuoiLo247.Net làm tất cả.

Thống Kê Dàn Đề 38 Số Miền Bắc
• Ngày 23/10/2021 dàn đề : Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 58 59  Chờ KQ
• Ngày 22/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Ăn đề 28
• Ngày 21/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Ăn đề 88
• Ngày 20/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Trượt
• Ngày 19/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Trượt
• Ngày 18/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Trượt
• Ngày 17/10/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Ăn đề 40
• Ngày 16/10/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Ăn đề 67
• Ngày 15/10/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Trượt
• Ngày 14/10/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 97 98  → Trượt
• Ngày 13/10/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 97 98  → Ăn đề 22
• Ngày 12/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 97 98  → Ăn đề 18
• Ngày 11/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 96 97 98  → Ăn đề 42
• Ngày 10/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 96 97 98  → Trượt
• Ngày 09/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 96 97 98  → Trượt
• Ngày 08/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 50 51 52 53 54 56 57 58  → Ăn đề 50
• Ngày 07/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Trượt
• Ngày 06/10/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Trượt
• Ngày 05/10/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Trượt
• Ngày 04/10/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Ăn đề 47
• Ngày 03/10/2021 dàn đề: Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Ăn đề 81
• Ngày 02/10/2021 dàn đề: Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Trượt
• Ngày 01/10/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Ăn đề 77
• Ngày 30/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Trượt
• Ngày 29/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Ăn đề 77
• Ngày 28/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 58 59  → Trượt
• Ngày 27/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 26/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 97 98 → Ăn đề 94
• Ngày 25/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 97 98 → Trượt
• Ngày 24/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 97 98 → Trượt
• Ngày 23/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 97 98 → Trượt
• Ngày 22/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 97 98 → Ăn đề 73
• Ngày 21/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 97 99 → Trượt
• Ngày 20/09/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 19
• Ngày 19/09/2021 dàn đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 57
• Ngày 18/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 17/09/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 16/09/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 93
• Ngày 15/09/2021 dàn đề: Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 65
• Ngày 13/09/2021 dàn đề: Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 12/09/2021 dàn đề: Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 11/09/2021 dàn đề: Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Ăn đề 54
• Ngày 10/09/2021 dàn đề: Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 08/09/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 38
• Ngày 07/09/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 06/09/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 05/09/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 04/09/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 55
• Ngày 03/09/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 02/09/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 64
• Ngày 01/09/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 31/08/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 20
• Ngày 30/08/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 61 62 63 64 65 67 68 69 → Trượt
• Ngày 29/08/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 61 62 63 64 65 67 68 69 → Trượt
• Ngày 28/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + 61 62 63 64 65 67 68 69 → Ăn đề 09
• Ngày 27/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + 61 62 63 64 65 67 68 69 → Trượt
• Ngày 26/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 68 69 39 → Ăn đề 78
• Ngày 25/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 67 68 69 → Trượt
• Ngày 24/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 68 69 39 → Ăn đề 89
• Ngày 23/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 21/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 57
• Ngày 20/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 93
• Ngày 19/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 18/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 16/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 41
• Ngày 15/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 97
• Ngày 14/08/2021 dàn đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 53
• Ngày 12/08/2021 dàn đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65 68 69 39 → Ăn đề 68
• Ngày 11/08/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65 67 68 69 → Ăn đề 20
• Ngày 10/08/2021 dàn đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65 67 68 69 → Ăn đề 71
• Ngày 09/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 + 61 62 63 64 65 67 68 69 → Trượt
• Ngày 08/08/2021 dàn đề: Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Ăn đề 15
• Ngày 07/08/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Ăn đề 34
• Ngày 06/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Ăn đề 67
• Ngày 05/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Ăn đề 81
• Ngày 04/08/2021 dàn đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 03/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Ăn đề 04
• Ngày 02/08/2021 dàn đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 01/08/2021 dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 07 08 → Ăn đề 81

Chơi lô đề là công việc lâu dài và cần phải có tính toán lâu dài. Nếu không muốn chơi đề nhưng vẫn muốn đảm bảo được tỷ lệ ăn cao thì các bạn có thể chọn chơi dàn lô 6 số tại website. Nhưng để chơi tốt nhất và không bao giờ sợ thua dù ở dàn nào đi nữa thì các bạn hãy chơi tăng tiền lên trong các ngày chơi tiếp nếu hôm nay dàn chơi đó không ra. Nếu các bạn có vốn thì chơi 3 ngày gấp khúc thì chắc không bao giờ thua vì đặc biệt mà nuôi lô đưa ra ở đây rất khó để trượt 3 ngày liền.

Từ Khóa: , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Bạch Thủ Lô Miễn Phí
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Ăn Chắc
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Xiên 3 Ăn Chắc Hôm Nay
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Dàn Lô 6 Số Miền Bắc Miễn Phí
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 64 Số Bất Bại Đánh Quanh Năm
Nuôi Lô Khung 247 - Nuôi Lô 247 là trang chuyên phân tích, dự đoán kết quả soi cầu lô đề, nuôi lô khung miền Bắc, soi cầu bạch thủ, soi cầu 88 miễn phí, soi cầu 247 rồng bạch kim chính xác và miễn phí.
Địa chỉ: 247 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0586396354