Nuôi Lô Khung 247

Song Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày


Bên cạnh các dàn lô nuôi thì cách chơi song thủ lô nuôi khung 5 ngày cũng là một cách chơi nhận được sự đồng ý của nhiều người hiện nay. Tỷ lệ ăn cực kì cao chắc chắn là ưu điểm lớn nhất của cách chơi này. Vậy nó còn có những lý do nào mà lại được nhiều người lựa chọn như vậy? Ngày hôm nay sẽ chơi cặp lô nào? Bài viết này sẽ là câu trả lời dành cho mọi người.

 

Song thủ lô nuôi khung 5 ngày

Song thủ lô nuôi khung 5 ngày

 

Nhận song thủ lô nuôi khung 5 ngày miễn phí

Các chuyên mục của Nuoilo247.net đều hoàn toàn miễn phí nên mọi người có thể thoải mái truy cập và tham khảo. Nếu kết thì chơi, còn không thì thôi.

SONG THỦ LÔ NUÔI KHUNG 5 NGÀY
• Từ ngày 01/04– 05/04/2023 nuôi lô song thủ : 45 – 54  Chờ KQ
• Từ ngày 29/03– 02/04/2023 nuôi lô song thủ : 34 – 43 Ăn lô 34
• Từ ngày 28/03– 01/04/2023 nuôi lô song thủ : 34 – 43 Ăn lô 43
• Từ ngày 26/03– 30/03/2023 nuôi lô song thủ : 19 – 91 Ăn lô 19 91
• Từ ngày 24/03– 28/03/2023 nuôi lô song thủ : 09 – 90 Ăn lô 90
• Từ ngày 23/03– 27/03/2023 nuôi lô song thủ : 09 – 90 Ăn lô 90
• Từ ngày 19/03– 23/03/2023 nuôi lô song thủ : 49 – 94 Ăn lô 94
• Từ ngày 18/03– 22/03/2023 nuôi lô song thủ : 26 – 62 Ăn lô 26
• Từ ngày 16/03– 20/03/2023 nuôi lô song thủ : 69 – 96 Ăn lô 69
• Từ ngày 15/03– 19/03/2023 nuôi lô song thủ : 46 – 64 Ăn lô 46
• Từ ngày 12/03– 16/03/2023 nuôi lô song thủ : 14 – 41 Ăn lô 41
• Từ ngày 09/03– 13/03/2023 nuôi lô song thủ : 23 – 32 Ăn lô 23
• Từ ngày 07/03– 11/03/2023 nuôi lô song thủ : 89 – 98 Ăn lô 89
• Từ ngày 02/03– 06/03/2023 nuôi lô song thủ : 08 – 80 Ăn lô 08
• Từ ngày 25/02 – 01/02/2023 nuôi lô song thủ : 01 – 10 Trượt
• Từ ngày 24/02– 28/02/2023 nuôi lô song thủ : 26 – 62 Ăn lô 62
• Từ ngày 22/02– 26/02/2023 nuôi lô song thủ : 46 – 64 Ăn lô 64
• Từ ngày 21/02– 25/02/2023 nuôi lô song thủ : 10 – 01 Ăn lô 10×3
• Từ ngày 19/02– 23/02/2023 nuôi lô song thủ : 68 – 86 Ăn lô 68
• Từ ngày 18/02– 22/02/2023 nuôi lô song thủ : 96 – 97 Ăn lô 96
• Từ ngày 12/02– 16/02/2023 nuôi lô song thủ : 89 – 98 Ăn lô 89
• Từ ngày 09/02– 13/02/2023 nuôi lô song thủ : 19 – 91 Ăn lô 19 91
• Từ ngày 06/02– 10/02/2023 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 76
• Từ ngày 05/02– 09/02/2023 nuôi lô song thủ : 27 – 72 Ăn lô 27 72
• Từ ngày 31/01– 04/02/2023 nuôi lô song thủ : 05 – 50 Trượt
• Từ ngày 30/01– 03/02/2023 nuôi lô song thủ : 78 – 87 Ăn lô 78
• Từ ngày 29/01– 02/02/2023 nuôi lô song thủ : 48 – 84 Ăn lô 84 48×2
• Từ ngày 26/01– 30/01/2023 nuôi lô song thủ : 19 – 91 Ăn lô 19 91
• Từ ngày 26/01– 30/01/2023 nuôi lô song thủ : 19 – 91 Ăn lô 19 91
• Từ ngày 12/01– 16//01/2023 nuôi lô song thủ : 59 – 95 Ăn lô 95
• Từ ngày 10/01– 14//01/2023 nuôi lô song thủ : 79 – 97 Ăn lô 79 97×2
• Từ ngày 05/01– 09//01/2023 nuôi lô song thủ : 47 – 74 Ăn lô 47
• Từ ngày 04/01– 08//01/2023 nuôi lô song thủ : 29 – 92 Ăn lô 92
• Từ ngày 03/01– 07//01/2023 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 76
• Từ ngày 01/01– 05//01/2023 nuôi lô song thủ : 23 – 32 Ăn lô 32×2
• Từ ngày 31/12 – 04/01/2023 nuôi lô song thủ : 38 – 83 Ăn lô 83
• Từ ngày 29/12 – 02/01/2023 nuôi lô song thủ : 26 – 62 Ăn lô 26
• Từ ngày 27/12 – 31/12/2022 nuôi lô song thủ : 58 – 85 Ăn lô 58
• Từ ngày 24/12 – 28/12/2022 nuôi lô song thủ : 01 – 10 Ăn lô 10
• Từ ngày 21/12 – 25/12/2022 nuôi lô song thủ : 59 – 95 Ăn lô 95
• Từ ngày 20/12 – 24/12/2022 nuôi lô song thủ : 13 – 31 Ăn lô 13
• Từ ngày 19/12 – 23/12/2022 nuôi lô song thủ : 09 – 90 Ăn lô 09
• Từ ngày 18/12 – 22/12/2022 nuôi lô song thủ : 16 – 61 Ăn lô 61
• Từ ngày 17/12 – 21/12/2022 nuôi lô song thủ : 02 – 20 Ăn lô 20
• Từ ngày 16/12 – 20/12/2022 nuôi lô song thủ : 34 – 43 Ăn lô 34 43×2
• Từ ngày 13/12 – 17/12/2022 nuôi lô song thủ : 47 – 74 Ăn lô 47
• Từ ngày 11/12 – 15/12/2022 nuôi lô song thủ : 09 – 90 Ăn lô 90
• Từ ngày 10/12 – 14/12/2022 nuôi lô song thủ : 78 – 87 Ăn lô 78×2
• Từ ngày 06/12 – 10/12/2022 nuôi lô song thủ : 15 – 51 Ăn lô 51
• Từ ngày 01/12 – 05/12/2022 nuôi lô song thủ : 48 – 84 Trượt
• Từ ngày 30/11 – 04/12/2022 nuôi lô song thủ : 58 – 85 Ăn lô 58
• Từ ngày 28/11 – 02/12/2022 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 67
• Từ ngày 23/11 – 27/11/2022 nuôi lô song thủ : 01 – 10 Ăn lô 01
• Từ ngày 22/11 – 26/11/2022 nuôi lô song thủ : 29 – 92 Ăn lô 29
• Từ ngày 21/11 – 25/11/2022 nuôi lô song thủ : 59 – 95 Ăn lô 59
• Từ ngày 18/11 – 22/11/2022 nuôi lô song thủ : 27 – 72 Ăn lô 72
• Từ ngày 15/11 – 19/11/2022 nuôi lô song thủ : 48 – 84 Ăn lô 48
• Từ ngày 14/11 – 18/11/2022 nuôi lô song thủ : 78 – 87 Ăn lô 78
• Từ ngày 13/11 – 17/11/2022 nuôi lô song thủ : 69 – 96 Ăn lô 96
• Từ ngày 09/11 – 13/11/2022 nuôi lô song thủ : 26 – 62 Ăn lô 26 62
• Từ ngày 05/11 – 09/11/2022 nuôi lô song thủ : 49 – 94 Ăn lô 94
• Từ ngày 04/11 – 08/11/2022 nuôi lô song thủ : 04 – 40 Ăn lô 04
• Từ ngày 31/10 – 04/10/2022 nuôi lô song thủ : 57 – 75 Ăn lô 57×2
• Từ ngày 29/10 – 02/10/2022 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 76
• Từ ngày 27/10 – 31/10/2022 nuôi lô song thủ : 46 – 64 Ăn lô 46
• Từ ngày 26/10 – 30/10/2022 nuôi lô song thủ : 05 – 50 Ăn lô 50
• Từ ngày 22/10 – 26/10/2022 nuôi lô song thủ : 79 – 97 Ăn lô 97
• Từ ngày 19/10 – 23/10/2022 nuôi lô song thủ : 36 – 63 Ăn lô 36
• Từ ngày 14/10 – 18/10/2022 nuôi lô song thủ : 34 – 43 Ăn lô 34
• Từ ngày 11/10 – 15/10/2022 nuôi lô song thủ : 37 – 73 Ăn lô 73
• Từ ngày 08/10 – 12/10/2022 nuôi lô song thủ : 78 – 87 Ăn lô 87
• Từ ngày 05/10 – 09/10/2022 nuôi lô song thủ : 01 – 10 Ăn lô 01 10
• Từ ngày 02/10 – 06/10/2022 nuôi lô song thủ : 37 – 73 Ăn lô 37
• Từ ngày 29/09 – 03/10/2022 nuôi lô song thủ : 05 – 50 Ăn lô 50
• Từ ngày 28/09 – 02/10/2022 nuôi lô song thủ : 37 – 73 Ăn lô 37
• Từ ngày 27/09 – 01/10/2022 nuôi lô song thủ : 02 – 20 Ăn lô 02 20
• Từ ngày 25/09 – 29/09/2022 nuôi lô song thủ : 36 – 63 Ăn lô 36 63×2
• Từ ngày 23/09 – 27/09/2022 nuôi lô song thủ : 09 – 90 Ăn lô 09×2
• Từ ngày 21/09 – 25/09/2022 nuôi lô song thủ : 06 – 60 Ăn lô 60
• Từ ngày 17/09 – 21/09/2022 nuôi lô song thủ : 01 – 10 Ăn lô 10
• Từ ngày 16/09 – 20/09/2022 nuôi lô song thủ : 12 – 21 Ăn lô 21
• Từ ngày 13/09 – 17/09/2022 nuôi lô song thủ : 02 – 20 Ăn lô 02
• Từ ngày 10/09 – 14/09/2022 nuôi lô song thủ : 59 – 95 Ăn lô 59
• Từ ngày 07/09 – 11/09/2022 nuôi lô song thủ : 37 – 73 Ăn lô 37
• Từ ngày 03/09 – 07/09/2022 nuôi lô song thủ : 13 – 31 Ăn lô 31
• Từ ngày 30/08 – 03/09/2022 nuôi lô song thủ : 36 – 63 Ăn lô 36
• Từ ngày 29/08 – 02/09/2022 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 67
• Từ ngày 27/08 – 31/08/2022 nuôi lô song thủ : 09 – 90 Ăn lô 90
• Từ ngày 24/08 – 28/08/2022 nuôi lô song thủ : 19 – 91 Ăn lô 91×2
• Từ ngày 21/08 – 25/08/2022 nuôi lô song thủ : 45 – 54 Ăn lô 54
• Từ ngày 16/08 – 20/08/2022 nuôi lô song thủ : 18 – 19 Ăn lô 19
• Từ ngày 14/08 – 18/08/2022 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 67
• Từ ngày 13/08 – 17/08/2022 nuôi lô song thủ : 15 – 51 Ăn lô 15 51
• Từ ngày 12/08 – 16/08/2022 nuôi lô song thủ : 09 – 90 Ăn lô 09 90
• Từ ngày 09/08 – 13/08/2022 nuôi lô song thủ : 47 – 74 Ăn lô 74
• Từ ngày 08/08 – 12/08/2022 nuôi lô song thủ : 13 – 31 Ăn lô 31
• Từ ngày 07/08 – 11/08/2022 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 76
• Từ ngày 06/08 – 10/08/2022 nuôi lô song thủ : 34 – 43 Ăn lô 34 43
• Từ ngày 03/08 – 07/08/2022 nuôi lô song thủ : 23 – 32 Ăn lô 23×3
• Từ ngày 29/07 – 02/08/2022 nuôi lô song thủ : 68 – 86 Trượt
• Từ ngày 26/07 – 30/07/2022 nuôi lô song thủ : 06 – 60 Ăn lô 60×2
• Từ ngày 25/07 – 29/07/2022 nuôi lô song thủ : 02 – 20 Ăn lô 02×2
• Từ ngày 20/07 – 24/07/2022 nuôi lô song thủ : 34 – 43 Trượt
• Từ ngày 15/07 – 19/07/2022 nuôi lô song thủ : 07 – 70 Trượt
• Từ ngày 14/07 – 18/07/2022 nuôi lô song thủ : 16 – 61 Ăn lô 61
• Từ ngày 12/07 – 16/07/2022 nuôi lô song thủ : 48 – 84 Ăn lô 48 84
• Từ ngày 09/07 – 13/07/2022 nuôi lô song thủ : 58 – 85 Ăn lô 58
• Từ ngày 04/07 – 08/07/2022 nuôi lô song thủ : 01 – 10 Ăn lô 10
• Từ ngày 04/07 – 08/07/2022 nuôi lô song thủ : 08 – 80 Ăn lô 08
• Từ ngày 03/07 – 07/07/2022 nuôi lô song thủ : 07 – 70 Ăn lô 70
• Từ ngày 30/06 – 04/07/2022 nuôi lô song thủ : 45 – 54 Ăn lô 54
• Từ ngày 26/06 – 30/06/2022 nuôi lô song thủ : 56 – 65 Ăn lô 65
• Từ ngày 22/06 – 26/06/2022 nuôi lô song thủ : 49 – 94 Ăn lô 94
• Từ ngày 18/06 – 22/06/2022 nuôi lô song thủ : 37 – 73 Ăn lô 37
• Từ ngày 16/06 – 20/06/2022 nuôi lô song thủ : 23 – 32 Ăn lô 23
• Từ ngày 14/06 – 18/06/2022 nuôi lô song thủ : 02 – 20 Ăn lô 02
• Từ ngày 11/06 – 15/06/2022 nuôi lô song thủ : 48 – 84 Ăn lô 48
• Từ ngày 10/06 – 14/06/2022 nuôi lô song thủ : 07 – 70 Ăn lô 70
• Từ ngày 09/06 – 13/06/2022 nuôi lô song thủ : 29 – 92 Ăn lô 29 92
• Từ ngày 07/06 – 11/06/2022 nuôi lô song thủ : 13 – 31 Ăn lô 31
• Từ ngày 05/06 – 09/06/2022 nuôi lô song thủ : 36 – 63 Ăn lô 36
• Từ ngày 03/06 – 07/06/2022 nuôi lô song thủ : 56 – 65 Ăn lô 65
• Từ ngày 01/06 – 05/06/2022 nuôi lô song thủ : 49 – 94 Ăn lô 49 94
• Từ ngày 31/05 – 04/06/2022 nuôi lô song thủ : 39 – 93 Ăn lô 93
• Từ ngày 30/05 – 03/06/2022 nuôi lô song thủ : 69 – 96 Ăn lô 96
• Từ ngày 27/05 – 31/05/2022 nuôi lô song thủ : 49 – 94 Ăn lô 49
• Từ ngày 25/05 – 29/05/2022 nuôi lô song thủ : 47 – 74 Ăn lô 47
• Từ ngày 20/05 – 24/05/2022 nuôi lô song thủ : 49 – 94 Ăn lô 49 94
• Từ ngày 19/05 – 23/05/2022 nuôi lô song thủ : 36 – 63 Ăn lô 36
• Từ ngày 16/05 – 20/05/2022 nuôi lô song thủ : 27 – 72 Ăn lô 72
• Từ ngày 15/05 – 19/05/2022 nuôi lô song thủ : 24 – 42 Ăn lô 42
• Từ ngày 13/05 – 17/05/2022 nuôi lô song thủ : 42 – 47 Ăn lô 47
• Từ ngày 12/05 – 16/05/2022 nuôi lô song thủ : 30 – 03 Ăn lô 03
• Từ ngày 09/05 – 13/05/2022 nuôi lô song thủ : 21 – 12 Ăn lô 21
• Từ ngày 01/05 – 05/05/2022 nuôi lô song thủ : 25 – 52 Ăn lô 52
• Từ ngày 30/04 – 04/05/2022 nuôi lô song thủ : 13 – 31 Ăn lô 31
• Từ ngày 25/04 – 29/04/2022 nuôi lô song thủ : 69 – 96 Trượt
• Từ ngày 24/04 – 28/04/2022 nuôi lô song thủ : 49 – 94 Ăn lô 49
• Từ ngày 23/04 – 27/04/2022 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 76
• Từ ngày 20/04 – 24/04/2022 nuôi lô song thủ : 37 – 73 Ăn lô 37
• Từ ngày 18/04 – 22/04/2022 nuôi lô song thủ : 28 – 82 Ăn lô 28 82
• Từ ngày 16/04 – 20/04/2022 nuôi lô song thủ : 23 – 32 Ăn lô 32
• Từ ngày 15/04 – 19/04/2022 nuôi lô song thủ : 37 – 73 Ăn lô 37×2
• Từ ngày 11/04 – 15/04/2022 nuôi lô song thủ : 36 – 63 Ăn lô 36×2
• Từ ngày 09/04 – 13/04/2022 nuôi lô song thủ : 89 – 98 Ăn lô 98×2
• Từ ngày 08/04 – 12/04/2022 nuôi lô song thủ : 79 – 97 Ăn lô 79
• Từ ngày 07/04 – 11/04/2022 nuôi lô song thủ : 37 – 73 Ăn lô 73
• Từ ngày 02/04 – 06/04/2022 nuôi lô song thủ : 13 – 31 Ăn lô 31
• Từ ngày 28/03 – 01/04/2022 nuôi lô song thủ : 46 – 64 Trượt
• Từ ngày 25/03 – 29/03/2022 nuôi lô song thủ : 25 – 52 Ăn lô 25
• Từ ngày 20/03 – 24/03/2022 nuôi lô song thủ : 03 – 30 Trượt
• Từ ngày 10/03 – 14/03/2022 nuôi lô song thủ : 25 – 52 Ăn lô 25
• Từ ngày 07/03 – 11/03/2022 nuôi lô song thủ : 91 – 95 Ăn lô 95
• Từ ngày 06/03 – 09/03/2022 nuôi lô song thủ : 56 – 58 Ăn lô 56
• Từ ngày 04/03 – 08/03/2022 nuôi lô song thủ : 39 – 93 Ăn lô 39
• Từ ngày 03/03 – 07/03/2022 nuôi lô song thủ : 17 – 71 Ăn lô 71
• Từ ngày 26/02 – 02/03/2022 nuôi lô song thủ : 36 – 63 Ăn lô 63
• Từ ngày 25/02 – 29/02/2022 nuôi lô song thủ : 38 – 83 Ăn lô 83
• Từ ngày 21/02 – 25/02/2022 nuôi lô song thủ : 89 – 98 Ăn lô 98
• Từ ngày 20/02 – 24/02/2022 nuôi lô song thủ : 78 – 87 Ăn lô 87
• Từ ngày 18/02 – 22/02/2022 nuôi lô song thủ : 03 – 30 Ăn lô 30 03
• Từ ngày 13/02 – 17/02/2022 nuôi lô song thủ : 94 – 95 Trượt
• Từ ngày 12/02 – 16/02/2022 nuôi lô song thủ : 58 – 85 Ăn lô 85
• Từ ngày 11/02 – 15/02/2022 nuôi lô song thủ : 02 – 20 Ăn lô 20
• Từ ngày 10/02 – 14/02/2022 nuôi lô song thủ : 34 – 43 Ăn lô 34
• Từ ngày 09/02 – 13/02/2022 nuôi lô song thủ : 68 – 86 Ăn lô 68
• Từ ngày 07/02 – 11/02/2022 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 67
• Từ ngày 25/01 – 29/01/2022 nuôi lô song thủ : 45 – 54 Ăn lô 45
• Từ ngày 22/01 – 26/01/2022 nuôi lô song thủ : 52 – 57 Ăn lô 52
• Từ ngày 19/01 – 23/01/2022 nuôi lô song thủ : 40 – 80 Ăn lô 40
• Từ ngày 16/01 – 20/01/2022 nuôi lô song thủ : 73 – 74 Ăn lô 74
• Từ ngày 15/01 – 19/01/2022 nuôi lô song thủ : 23 – 24 Ăn lô 23
• Từ ngày 13/01 – 17/01/2022 nuôi lô song thủ : 46 – 48 Ăn lô 46
• Từ ngày 10/01 – 14/01/2022 nuôi lô song thủ : 92 – 98 Ăn lô 92×2
• Từ ngày 07/01 – 11/01/2022 nuôi lô song thủ : 90 – 94 Ăn lô 94
• Từ ngày 06/01 – 10/01/2022 nuôi lô song thủ : 95 – 97 Ăn lô 95
• Từ ngày 03/01 – 07/01/2022 nuôi lô song thủ : 39 – 93 Ăn lô 39
• Từ ngày 31/12 – 04/01/2022 nuôi lô song thủ : 24 – 42 Ăn lô 24 42
• Từ ngày 29/12 – 02/12/2021 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 67 76
• Từ ngày 28/12 – 01/12/2021 nuôi lô song thủ : 05 – 50 Ăn lô 05
• Từ ngày 27/12 – 31/12/2021 nuôi lô song thủ : 89 – 98 Ăn lô 89 98
• Từ ngày 26/12 – 30/12/2021 nuôi lô song thủ : 14 – 41 Ăn lô 14
• Từ ngày 21/12 – 25/12/2021 nuôi lô song thủ : 45 – 54 Trượt
• Từ ngày 19/12 – 23/12/2021 nuôi lô song thủ : 17 – 71 Ăn lô 17 71×2
• Từ ngày 18/12 – 22/12/2021 nuôi lô song thủ : 03 – 30 Ăn lô 30
• Từ ngày 17/11 – 21/12/2021 nuôi lô song thủ : 04 – 40 Ăn lô 04×2
• Từ ngày 13/11 – 17/12/2021 nuôi lô song thủ : 46 – 64 Ăn lô 64
• Từ ngày 10/11 – 14/12/2021 nuôi lô song thủ : 79 – 97 Ăn lô 97
• Từ ngày 05/11 – 09/12/2021 nuôi lô song thủ : 20 – 02 Ăn lô 20
• Từ ngày 30/11 – 04/12/2021 nuôi lô song thủ : 48 – 84 Ăn lô 84
• Từ ngày 25/11 – 29/11/2021 nuôi lô song thủ : 68 – 86 Trượt
• Từ ngày 22/11 – 26/11/2021 nuôi lô song thủ : 20 – 02 Ăn lô 20
• Từ ngày 20/11 – 24/11/2021 nuôi lô song thủ : 57 – 75 Ăn lô 75
• Từ ngày 18/11 – 22/11/2021 nuôi lô song thủ : 08 – 80 Ăn lô 08
• Từ ngày 16/11 – 20/11/2021 nuôi lô song thủ : 17 – 71 Ăn lô 17
• Từ ngày 15/11 – 18/11/2021 nuôi lô song thủ : 26 – 62 Ăn lô 26
• Từ ngày 13/11 – 17/11/2021 nuôi lô song thủ : 35 – 53 Ăn lô 35
• Từ ngày 12/11 – 16/11/2021 nuôi lô song thủ : 27 – 72 Ăn lô 72
• Từ ngày 10/11 – 14/11/2021 nuôi lô song thủ : 13 – 31 Ăn lô 13
• Từ ngày 09/11 – 13/11/2021 nuôi lô song thủ : 04 – 40 Ăn lô 04
• Từ ngày 06/11 – 10/11/2021 nuôi lô song thủ : 69 – 96 Ăn lô 96
• Từ ngày 04/11 – 08/11/2021 nuôi lô song thủ : 78 – 87 Ăn lô 87
• Từ ngày 01/11 – 05/11/2021 nuôi lô song thủ : 78 – 87 Ăn lô 78*2 – 87
• Từ ngày 30/10 – 03/11/2021 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 76
• Từ ngày 29/10 – 02/11/2021 nuôi lô song thủ : 56 – 65 Ăn lô 65
• Từ ngày 28/10 – 01/11/2021 nuôi lô song thủ : 47 – 74 Ăn lô 74
• Từ ngày 25/10 – 29/10/2021 nuôi lô song thủ : 38 – 83 Ăn lô 83
• Từ ngày 22/10 – 26/10/2021 nuôi lô song thủ : 49 – 94 Ăn lô 94
• Từ ngày 21/10 – 25/10/2021 nuôi lô song thủ : 47 – 74 Ăn lô 74
• Từ ngày 19/10 – 23/10/2021 nuôi lô song thủ : 78 – 87 Ăn lô 78 – 87
• Từ ngày 18/10 – 22/10/2021 nuôi lô song thủ : 89 – 98 Ăn lô 89
• Từ ngày 15/10 – 19/10/2021 nuôi lô song thủ : 16 – 61 Ăn lô 61*2
• Từ ngày 13/10 – 17/10/2021 nuôi lô song thủ : 25 – 52 Ăn lô 25
• Từ ngày 12/10 – 16/10/2021 nuôi lô song thủ : 34 – 43 Ăn lô 34
• Từ ngày 11/10 – 15/10/2021 nuôi lô song thủ : 24 – 42 Ăn lô 24 – 42
• Từ ngày 09/10 – 13/10/2021 nuôi lô song thủ : 69 – 96 Ăn lô 69*2
• Từ ngày 07/10 – 11/10/2021 nuôi lô song thủ : 05 – 50 Ăn lô 50
• Từ ngày 06/10 – 10/10/2021 nuôi lô song thủ : 14 – 41 Ăn lô 41
• Từ ngày 01/10 – 05/10/2021 nuôi lô song thủ : 23 – 32 Ăn lô 23*3
• Từ ngày 26/09 – 30/09/2021 nuôi lô song thủ : 20 – 02 → Trượt
• Từ ngày 22/09 – 26/09/2021 nuôi lô song thủ : 29 – 92 Ăn lô 92*2
• Từ ngày 19/09 – 23/09/2021 nuôi lô song thủ : 38 – 83 Ăn lô 83*3
• Từ ngày 17/09 – 21/09/2021 nuôi lô song thủ : 74 – 47 Ăn lô 47*2 – 74
• Từ ngày 12/09 – 16/09/2021 nuôi lô song thủ : 45 – 54 → Trượt
• Từ ngày 11/09 – 15/09/2021 nuôi lô song thủ : 36 – 63 Ăn lô 63
• Từ ngày 10/09 – 14/09/2021 nuôi lô song thủ : 47 – 74 Ăn lô 47
• Từ ngày 05/09 – 09/09/2021 nuôi lô song thủ : 58 – 85 Ăn lô 58
• Từ ngày 03/09 – 07/09/2021 nuôi lô song thủ : 49 – 94 Ăn lô 94
• Từ ngày 02/09 – 06/09/2021 nuôi lô song thủ : 39 – 93 Ăn lô 39 – 93
• Từ ngày 31/08 – 04/09/2021 nuôi lô song thủ : 38 – 83 Ăn lô 38
• Từ ngày 26/08 – 30/08/2021 nuôi lô song thủ : 29 – 92 Ăn lô 29 – 92
• Từ ngày 24/08 – 28/08/2021 nuôi lô song thủ : 78 – 87 Ăn lô 78*2
• Từ ngày 20/08 – 24/08/2021 nuôi lô song thủ : 67 – 76 Ăn lô 76
• Từ ngày 16/08 – 20/08/2021 nuôi lô song thủ : 56 – 65 Ăn lô 65
• Từ ngày 11/08 – 15/08/2021 nuôi lô song thủ : 28 – 82 → Trượt
• Từ ngày 08/08 – 12/08/2021 nuôi lô song thủ : 19 – 91 Ăn lô 91
• Từ ngày 07/08 – 11/08/2021 nuôi lô song thủ : 13 – 31 Ăn lô 31
• Từ ngày 02/08 – 06/08/2021 nuôi lô song thủ : 65 – 56 Ăn lô 65

Song thủ lô là một cặp số mà bạn dự đoán là nó sẽ ra trong ngày hôm nay. Còn lô song thủ khung 5 ngày là dự đoán cặp số đó sẽ ra trong vòng 5 ngày tới. Nhận thấy chơi lô ngày không còn hiệu quả cho nên hiện nay rất nhiều người đã chuyển sang để chơi lô nuôi. Nếu là người thích chơi an toàn và ổn định thì bạn cũng hãy thử cách chơi này.

Vì sao nên chọn chơi song thủ lô nuôi 5 ngày

Để trả lời cho câu hỏi  Vì sao nên chơi nuôi song thủ khung 5 ngày? thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cách chơi này sẽ có những ưu điểm nào nhé.

Ưu điểm

Nhược điểm 

Cách vào tiền song thủ lô khung 5 ngày hiệu quả nhất

Khác với cách chơi bạch thủ lô khung 5 ngày thì khi chơi dàn song thủ lô 5 ngày sẽ có cách vào tiền 1:2:4:8:20 sẽ là hợp lý nhất. Các lô thủ có thể tham khảo như sau :

Ngày đầu tiên: Nếu bạn vào tiền con lô A với số điểm là 100 điểm tương ứng với số vốn 2.300.000 vnđ. Nếu như ngày này trúng lô thì bạn có lãi 8.000.000 – 2.300.000 = 5,7  triệu đồng
Ngày thứ 2: Người chơi vào tiền với số điểm là 200 tương ứng 4.600.000 vnđ. Nếu may mắn lô về thì bạn có lãi tổng là 16.000.000 – (2.300.000 + 4.600.000) = 9,1 triệu đồng
Ngày thứ 3: Ngày này nếu bạn vào 400 điểm tương đương 9.200.000 vnđ. Tiếp tục trúng lô thì người chơi thu về lợi nhuận :  32.000.000 – (2.300.000 + 4.600.000 + 9.200.000) = 15,9 triệu đồng
Ngày thứ 4: Vào 800 điểm tương đương với  18.400.000 vnđ. Nếu trúng lô thì người chơi sẽ thu về tổng là 64.000.000 – (2.300.000 + 4.600.000 + 9.200.000 + 18.400.000) = 29,5 triệu đồng
Ngày thứ 5: Vào 2000 điểm quy ra 46.000.000 vnđ số vốn. Kết quả chiến thắng sau 5 ngày tôi thu được số tiền lãi khủng sẽ là 160.000.000 – (2.300.000 + 4.600.000 + 9.200.000 + 18.400.000 + 46.000.000) = 79,5  triệu đồng.
Trên đây là những thôn tin cần thiết dành cho bạn nếu muốn chơi dàn song thủ lô 5 ngày. Nếu có bất kì thắc mắc hay khó khăn nào thì hãy liên hệ tới chúng tôi nhé.
Từ Khóa: , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo Nuôi Lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Miễn Phí
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Miễn Phí
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Lô Kép Nuôi Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Bạch Thủ Lô Kép Khung 3 Ngày Miễn Phí
Logo Nuôi Lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 4 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Lô Song Thủ Lô Khung 4 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 4 Ngày Ăn Chắc
Logo Nuôi Lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 5 Ngày Miễn Phí
Nuôi Lô Khung 247 - Nuôi Lô 247 là trang chuyên phân tích, dự đoán kết quả soi cầu lô đề, nuôi lô khung miền Bắc, soi cầu bạch thủ, soi cầu 88 miễn phí, soi cầu 247 rồng bạch kim chính xác và miễn phí.
Địa chỉ: 247 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: [email protected]