Nuôi Lô Khung 247

Nuôi Lô Song Thủ Lô Khung 4 Ngày


Nuôi song thủ lô khung 4 ngày tuy không đem lại lợi nhuận cao như các dàn số khác nhưng với cách đánh này mọi người sẽ không phải cảm thấy thấy bại. Đặc biệt nếu bạn chuẩn bị cho mình một số vốn dư giả và cách chơi hợp lý thì sẽ chẳng bao giờ lỗ. Vậy làm thế nào để có được những con số đẹp nhất để chơi hôm nay thì dưới đây là thông tin mà mọi người đang tìm.

Song thủ lô nuôi khung 4 ngày

Song thủ lô nuôi khung 4 ngày

 

Nhận song thủ lô nuôi khung 4 ngày miễn phí

Dàn STL nuôi 4 ngày dưới đây được cập nhật và gửi tới người chơi hoàn toàn miễn phí và ai cũng có thể tham khảo. Hãy chia sẻ thông tin này tới bàn bè để cùng nhau thảo luận nhé.

SONG THỦ LÔ NUÔI KHUNG 4 NGÀY

• Ngày 02/03/2024 – 05/03/2024 nuôi STL: 18 – 81 Chờ KQ
• Ngày 27/02/2024 – 01/03/2024 nuôi STL: 04 – 40 Ăn lô 40
• Ngày 23/02/2024 – 26/02/2024 nuôi STL: 12 – 21Trượt
• Ngày 21/02/2024 – 24/02/2024 nuôi STL: 26 – 62 Ăn lô 26×2
• Ngày 17/02/2024 – 20/02/2024 nuôi STL: 36 – 63Trượt
• Ngày 13/02/2024 – 16/02/2024 nuôi STL: 89 – 98Ăn lô 98×2
• Ngày 07/02/2024 – 13/02/2024 nuôi STL: 16 – 61Ăn lô 61
• Ngày 03/02/2024 – 06/02/2024 nuôi STL: 25 – 52Ăn lô 52
• Ngày 02/02/2024 – 05/02/2024 nuôi STL: 49 – 94 Ăn lô 94
• Ngày 31/01/2024 – 03/02/2024 nuôi STL: 45 – 54 Ăn lô 54×2
• Ngày 28/01/2024 – 31/01/2024 nuôi STL: 36 – 63 Ăn lô 36 63
• Ngày 27/01/2024 – 30/01/2024 nuôi STL: 12 – 21 Ăn lô 21
• Ngày 23/01/2024 – 26/01/2024 nuôi STL: 67 – 76Trượt
• Ngày 22/01/2024 – 25/01/2024 nuôi STL: 25 – 52Ăn lô 52
• Ngày 20/01/2024 –23/01/2024 nuôi STL: 19 – 91Ăn lô 19×2
• Ngày 19/01/2024 –22/01/2024 nuôi STL: 16 – 61Ăn lô 61
• Ngày 18/01/2024 –21/01/2024 nuôi STL: 47- 74 Ăn lô 47
• Ngày 17/01/2024 –20/01/2024 nuôi STL: 26 – 62Ăn lô 26
• Ngày 16/01/2024 –19/01/2024 nuôi STL: 01 – 10Ăn lô 01
• Ngày 12/01/2024 –15/01/2024 nuôi STL: 05 – 50Trượt
• Ngày 10/01/2024 –13/01/2024 nuôi STL: 58 – 85 Ăn lô 85×3
• Ngày 09/01/2024 –12/01/2024 nuôi STL: 49 – 94 Ăn lô 49
• Ngày 05/01/2024 –08/01/2024 nuôi STL: 48 – 84Trượt
• Ngày 03/01/2024 –06/01/2024 nuôi STL: 67 – 76 Ăn lô 67
• Ngày 02/01/2024 –05/01/2024 nuôi STL: 12 – 21Ăn lô 21
• Ngày 02/01/2024 –05/01/2024 nuôi STL: 12 – 21Ăn lô 21
• Ngày 01/01/2024 –04/01/2024 nuôi STL: 37 – 73Ăn lô 73×2
• Ngày 31/12/2023 –03/01/2024 nuôi STL: 02 – 20Ăn lô 02
• Ngày 28/12/2023 –31/12/2023 nuôi STL: 37 – 73Ăn lô 37
• Ngày 26/12/2023 –29/12/2023 nuôi STL: 01 – 10Ăn lô 10
• Ngày 25/12/2023 –28/12/2023 nuôi STL: 67 – 76Ăn lô 67
• Ngày 18/12/2023 –21/12/2023 nuôi STL: 69 – 96Trượt
• Ngày 17/12/2023 –20/12/2023 nuôi STL: 47 – 74 Ăn lô 47
• Ngày 14/12/2023 –17/12/2023 nuôi STL: 79 – 97 Ăn lô 79
• Ngày 10/12/2023 –13/12/2023 nuôi STL: 05 – 50 Trượt
• Ngày 08/12/2023 –11/12/2023 nuôi STL: 34 – 43 Ăn lô 34
• Ngày 07/12/2023 –10/12/2023 nuôi STL: 18 – 81 Ăn lô 81
• Ngày 03/12/2023 –06/12/2023 nuôi STL: 79 – 97 Trượt
• Ngày 01/12/2023 –04/12/2023 nuôi STL: 12 – 21 Ăn lô 12
• Ngày 27/11/2023 –30/11/2023 nuôi STL: 16 – 61 Ăn lô 16
• Ngày 25/11/2023 –28/11/2023 nuôi STL: 25 – 52 Ăn lô 52×2
• Ngày 21/11/2023 –24/11/2023 nuôi STL: 03 – 30 Ăn lô 03×2
• Ngày 18/11/2023 –21/11/2023 nuôi STL: 39 – 93 Ăn lô 93
• Ngày 14/11/2023 –17/11/2023 nuôi STL: 16 – 61 Trượt
• Ngày 10/11/2023 –13/11/2023 nuôi STL: 89 – 98 Trượt
• Ngày 09/11/2023 –12/11/2023 nuôi STL: 57 – 75 Ăn lô 57
• Ngày 05/11/2023 –08/11/2023 nuôi STL: 67 – 76 Ăn lô 67
• Ngày 01/11/2023 –04/11/2023 nuôi STL: 37 – 73 Trượt
• Ngày 31/10/2023 –03/11/2023 nuôi STL: 67 – 76 Ăn lô 67 76
• Ngày 28/10/2023 – 31/10/2023 nuôi STL: 78 – 87 Ăn lô 87
• Ngày 27/10/2023 – 30/10/2023 nuôi STL: 37 – 73 Ăn lô 73
• Ngày 26/10/2023 – 29/10/2023 nuôi STL: 48 – 84 Ăn lô 84
• Ngày 22/10/2023 – 25/10/2023 nuôi STL: 05 – 50 Trượt
• Ngày 21/10/2023 – 24/10/2023 nuôi STL: 67 – 76 Ăn lô 67 76×2
• Ngày 20/10/2023 – 23/10/2023 nuôi STL: 79 – 97 Ăn lô 79
• Ngày 19/10/2023 – 22/10/2023 nuôi STL: 03 – 30 Ăn lô 03
• Ngày 18/10/2023 – 21/10/2023 nuôi STL: 09 – 90 Ăn lô 09
• Ngày 17/10/2023 – 20/10/2023 nuôi STL: 03 – 30 Ăn lô 03 30
• Ngày 15/10/2023 – 18/10/2023 nuôi STL: 47 – 74 Ăn lô 47 74
• Ngày 14/10/2023 – 17/10/2023 nuôi STL: 78 – 87 Ăn lô 87
• Ngày 12/10/2023 – 15/10/2023 nuôi STL: 09 – 90 Ăn lô 09
• Ngày 08/10/2023 – 11/10/2023 nuôi STL: 59 – 95 Ăn lô 59
• Ngày 07/10/2023 – 10/10/2023 nuôi STL: 07 – 70 Ăn lô 70×2
• Ngày 05/10/2023 – 08/10/2023 nuôi STL: 17 – 71 Ăn lô 17
• Ngày 01/10/2023 – 04/10/2023 nuôi STL: 67 – 76 Trượt
• Ngày 29/09/2023 – 02/10/2023 nuôi STL: 15 – 51 Ăn lô 15
• Ngày 26/09/2023 – 29/09/2023 nuôi STL: 26 – 62 Ăn lô 62
• Ngày 24/09/2023 – 27/09/2023 nuôi STL: 56 – 65 Ăn lô 56 65×2
• Ngày 20/09/2023 – 23/09/2023 nuôi STL: 16 – 61 Trượt
• Ngày 16/09/2023 – 19/09/2023 nuôi STL: 12 – 21 Ăn lô 12×2
• Ngày 15/09/2023 – 18/09/2023 nuôi STL: 28 – 82 Ăn lô 82
• Ngày 14/09/2023 – 17/09/2023 nuôi STL: 03 – 30 Ăn lô 03
• Ngày 12/09/2023 – 15/09/2023 nuôi STL: 67 – 76 Ăn lô 76
• Ngày 08/09/2023 – 11/09/2023 nuôi STL: 03 – 30 Trượt
• Ngày 07/09/2023 – 10/09/2023 nuôi STL: 79 – 97 Ăn lô 97
• Ngày 03/09/2023 – 06/09/2023 nuôi STL: 37 – 73 Trượt
• Ngày 31/08/2023 – 03/09/2023 nuôi STL: 16 – 61 Ăn lô 16
• Ngày 30/08/2023 – 02/09/2023 nuôi STL: 79 – 97 Ăn lô 97
• Ngày 29/08/2023 – 01/09/2023 nuôi STL: 16 – 61 Ăn lô 61
• Ngày 27/08/2023 – 30/08/2023 nuôi STL: 37 – 73 Ăn lô 73
• Ngày 26/08/2023 – 29/08/2023 nuôi STL: 79 – 97 Ăn lô 97×2
• Ngày 25/08/2023 – 28/08/2023 nuôi STL: 34 – 43 Ăn lô 43
• Ngày 24/08/2023 – 27/08/2023 nuôi STL: 06 – 60 Ăn lô 60
• Ngày 23/08/2023 – 26/08/2023 nuôi STL: 05 – 50 Ăn lô 50
• Ngày 22/08/2023 – 25/08/2023 nuôi STL: 37 – 73 Ăn lô 37 73
• Ngày 19/08/2023 – 22/08/2023 nuôi STL: 38 – 83 Ăn lô 83
• Ngày 18/08/2023 – 21/08/2023 nuôi STL: 05 – 50 Ăn lô 05
• Ngày 16/08/2023 – 19/08/2023 nuôi STL: 03 – 30 Ăn lô 30×2
• Ngày 14/08/2023 – 17/08/2023 nuôi STL: 56 – 65 Ăn lô 56
• Ngày 12/08/2023 – 15/08/2023 nuôi STL: 57 – 75 Ăn lô 75×2
• Ngày 11/08/2023 – 14/08/2023 nuôi STL: 46 – 64 Ăn lô 46
• Ngày 10/08/2023 – 13/08/2023 nuôi STL: 27 – 72 Ăn lô 27
• Ngày 08/08/2023 – 11/08/2023 nuôi STL: 01 – 10 Ăn lô 10
• Ngày 06/08/2023 – 09/08/2023 nuôi STL: 78 – 87 Ăn lô 87
• Ngày 05/08/2023 – 08/08/2023 nuôi STL: 89 – 98 Ăn lô 89
• Ngày 04/08/2023 – 07/08/2023 nuôi STL: 06 – 60 Ăn lô 06
• Ngày 02/08/2023 – 05/08/2023 nuôi STL: 26 – 62 Ăn lô 62×2
• Ngày 31/07/2023 – 03/08/2023 nuôi STL: 04 – 40 Ăn lô 04 40
• Ngày 30/07/2023 – 02/08/2023 nuôi STL: 09 – 90 Ăn lô 09×2
• Ngày 29/07/2023 – 01/08/2023 nuôi STL: 36 – 63 Ăn lô 63
• Ngày 28/07/2023 – 31/07/2023 nuôi STL: 18 – 81 Ăn lô 18
• Ngày 26/07/2023 – 29/07/2023 nuôi STL: 47 – 74 Ăn lô 47×2
• Ngày 25/07/2023 – 28/07/2023 nuôi STL: 27 – 72 Ăn lô 27
• Ngày 24/07/2023 – 27/07/2023 nuôi STL: 59 – 95 Ăn lô 59
• Ngày 23/07/2023 – 26/07/2023 nuôi STL: 46 – 64 Ăn lô 46 64
• Ngày 21/07/2023 – 24/07/2023 nuôi STL: 16 – 61 Ăn lô 61×2
• Ngày 17/07/2023 – 20/07/2023 nuôi STL: 69 – 96 Trượt
• Ngày 16/07/2023 – 19/07/2023 nuôi STL: 57 – 75 Ăn lô 57 75
• Ngày 15/07/2023 – 18/07/2023 nuôi STL: 06 – 60 Ăn lô 60
• Ngày 14/07/2023 – 17/07/2023 nuôi STL: 12 – 21 Ăn lô 12
• Ngày 13/07/2023 – 16/07/2023 nuôi STL: 07 – 70 Ăn lô 07
• Ngày 12/07/2023 – 15/07/2023 nuôi STL: 12 – 21 Ăn lô 12
• Ngày 11/07/2023 – 14/07/2023 nuôi STL: 35 – 53 Ăn lô 35×2
• Ngày 09/07/2023 – 12/07/2023 nuôi STL: 78 – 87 Ăn lô 78
• Ngày 08/07/2023 – 11/07/2023 nuôi STL: 37 – 73 Ăn lô 37
• Ngày 07/07/2023 – 10/07/2023 nuôi STL: 67 – 76 Ăn lô 76
• Ngày 06/07/2023 – 08/07/2023 nuôi STL: 57 – 75 Ăn lô 57
• Ngày 04/07/2023 – 07/07/2023 nuôi STL: 19 – 91 Ăn lô 91
• Ngày 03/07/2023 – 06/07/2023 nuôi STL: 67 – 76 Ăn lô 67
• Ngày 02/07/2023 – 05/07/2023 nuôi STL: 79 – 97 Ăn lô 79×2
• Ngày 29/06/2023 – 02/07/2023 nuôi STL: 46 – 64 Ăn lô 46
• Ngày 25/06/2023 – 28/06/2023 nuôi STL: 67 – 76 Ăn lô 76
• Ngày 22/06/2023 – 25/06/2023 nuôi STL: 89 – 98 Ăn lô 89
• Ngày 21/06/2023 – 24/06/2023 nuôi STL: 78 – 87 Ăn lô 78
• Ngày 20/06/2023 – 23/06/2023 nuôi STL: 06 – 60 Ăn lô 06 60
• Ngày 17/06/2023 – 20/06/2023 nuôi STL: 56 – 65 Ăn lô 56
• Ngày 13/06/2023 – 16/06/2023 nuôi STL: 67 – 76 Ăn lô 67
• Ngày 12/06/2023 – 15/06/2023 nuôi STL: 26 – 62  Ăn lô 26
• Ngày 11/06/2023 – 14/06/2023 nuôi STL: 56 – 65  Ăn lô 56
• Ngày 10/06/2023 – 13/06/2023 nuôi STL: 16 – 61  Ăn lô 16
• Ngày 09/06/2023 – 12/06/2023 nuôi STL: 46 – 64  Ăn lô 46
• Ngày 06/06/2023 – 09/06/2023 nuôi STL: 35 – 53  Ăn lô 35
• Ngày 02/06/2023 – 05/06/2023 nuôi STL: 78 – 87  Trượt
• Ngày 30/05/2023 – 02/05/2023 nuôi STL: 27 – 72  Ăn lô 27 72×2
• Ngày 29/05/2023 – 01/05/2023 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 36
• Ngày 25/05/2023 – 28/05/2023 nuôi STL: 38 – 83  Ăn lô 83
• Ngày 22/05/2023 – 25/05/2023 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 87×2
• Ngày 21/05/2023 – 24/05/2023 nuôi STL: 14 – 41  Ăn lô 41
• Ngày 20/05/2023 – 23/05/2023 nuôi STL: 38 – 83  Ăn lô 83×2
• Ngày 19/05/2023 – 22/05/2023 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 78 87×2
• Ngày 18/05/2023 – 21/05/2023 nuôi STL: 23 – 32  Ăn lô 32×3
• Ngày 17/05/2023 – 20/05/2023 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 76
• Ngày 15/05/2023 – 18/05/2023 nuôi STL: 37 – 73  Ăn lô 37
• Ngày 14/05/2023 – 17/05/2023 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 67 76
• Ngày 13/05/2023 – 16/05/2023 nuôi STL: 01 – 10  Ăn lô 10
• Ngày 10/05/2023 – 13/05/2023 nuôi STL: 01 – 10  Ăn lô 01 10
• Ngày 08/05/2023 – 11/05/2023 nuôi STL: 27 – 72  Ăn lô 27
• Ngày 04/05/2023 – 07/05/2023 nuôi STL: 03 – 30  Ăn lô 03
• Ngày 03/05/2023 – 06/05/2023 nuôi STL: 13 – 31  Ăn lô 13
• Ngày 02/05/2023 – 05/05/2023 nuôi STL: 57 – 75  Ăn lô 57
• Ngày 30/04/2023 – 03/05/2023 nuôi STL: 16 – 61  Ăn lô 98
• Ngày 29/04/2023 – 02/05/2023 nuôi STL: 89 – 98  Ăn lô 98
• Ngày 26/04/2023 – 29/04/2023 nuôi STL: 01 – 10  Ăn lô 10
• Ngày 25/04/2023 – 28/04/2023 nuôi STL: 89 – 98  Ăn lô 98
• Ngày 23/04/2023 – 26/04/2023 nuôi STL: 68 – 86  Ăn lô 86×2
• Ngày 21/04/2023 – 24/04/2023 nuôi STL: 34 – 43  Ăn lô 34 43
• Ngày 19/04/2023 – 22/04/2023 nuôi STL: 12 – 21  Ăn lô 21
• Ngày 18/04/2023 – 21/04/2023 nuôi STL: 17 – 71  Ăn lô 17
• Ngày 16/04/2023 – 19/04/2023 nuôi STL: 34 – 43  Ăn lô 43
• Ngày 14/04/2023 – 17/04/2023 nuôi STL: 01 – 10  Ăn lô 10
• Ngày 10/04/2023 – 13/04/2023 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 67
• Ngày 06/04/2023 – 09/04/2023 nuôi STL: 23 – 32  Ăn lô 23
• Ngày 02/04/2023 – 05/04/2023 nuôi STL: 14 – 41  Ăn lô 14×3
• Ngày 30/03/2023 –02/04/2023 nuôi STL: 09 – 90  Ăn lô 09×2
• Ngày 28/03/2023 – 31/03/2023 nuôi STL: 06 – 60  Ăn lô 60
• Ngày 24/03/2023 – 27/03/2023 nuôi STL: 29 – 92  Trượt
• Ngày 21/03/2023 – 24/03/2023 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 78
• Ngày 18/03/2023 – 21/03/2023 nuôi STL: 45 – 54  Ăn lô 45
• Ngày 17/03/2023 – 20/03/2023 nuôi STL: 46 – 64  Ăn lô 46
• Ngày 16/03/2023 – 19/03/2023 nuôi STL: 89 – 98  Ăn lô 89
• Ngày 12/03/2023 – 15/03/2023 nuôi STL: 48 – 84  Trượt
• Ngày 11/03/2023 – 14/03/2023 nuôi STL: 26 – 62  Ăn lô 62 26×2
• Ngày 09/03/2023 – 12/03/2023 nuôi STL: 79 – 97  Ăn lô 79 97
• Ngày 07/03/2023 – 10/03/2023 nuôi STL: 05 – 50  Ăn lô 05
• Ngày 06/03/2023 – 09/03/2023 nuôi STL: 46 – 64  Ăn lô 46
• Ngày 05/03/2023 – 08/03/2023 nuôi STL: 89 – 98  Ăn lô 89
• Ngày 04/03/2023 – 07/03/2023 nuôi STL: 46 – 64  Ăn lô 46
• Ngày 02/03/2023 – 05/03/2023 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 76
• Ngày 01/03/2023 – 04/03/2023 nuôi STL: 62 – 64  Ăn lô 64
• Ngày 28/02/2023 – 03/03/2023 nuôi STL: 27 – 72  Ăn lô 27
• Ngày 26/02/2023 – 28/02/2023 nuôi STL: 16 – 61  Ăn lô 16 61
• Ngày 23/02/2023 – 26/02/2023 nuôi STL: 04 – 40  Ăn lô 04 40×2
• Ngày 21/02/2023 – 24/02/2023 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 78 87
• Ngày 19/02/2023 – 22/02/2023 nuôi STL: 47 – 74  Ăn lô 47
• Ngày 18/02/2023 – 21/02/2023 nuôi STL: 45 – 54  Ăn lô 45
• Ngày 17/02/2023 – 20/02/2023 nuôi STL: 79 – 97  Ăn lô 79
• Ngày 13/02/2023 – 16/02/2023 nuôi STL: 49 – 94  Trượt
• Ngày 07/02/2023 – 10/02/2023 nuôi STL: 15 – 51  Ăn lô 15
• Ngày 05/02/2023 – 08/02/2023 nuôi STL: 68 – 86  Ăn lô 86
• Ngày 02/02/2023 – 05/02/2023 nuôi STL: 01 – 10  Ăn lô 10
• Ngày 01/02/2023 – 04/02/2023 nuôi STL: 06 – 60  Ăn lô 06
• Ngày 29/01/2023 – 01/02/2023 nuôi STL: 09 – 90  Ăn lô 09 90
• Ngày 26/01/2023 – 29/01/2023 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 76
• Ngày 18/01/2023 – 21/01/2023 nuôi STL: 46 – 64  Ăn lô 64
• Ngày 15/01/2023 – 18/01/2023 nuôi STL: 48 – 84  Ăn lô 48
• Ngày 12/01/2023 – 15/01/2023 nuôi STL: 16 – 61  Ăn lô 16
• Ngày 11/01/2023 – 14/01/2023 nuôi STL: 06 – 60  Ăn lô 60
• Ngày 09/01/2023 – 12/01/2023 nuôi STL: 30 – 70  Ăn lô 30 70
• Ngày 07/01/2023 – 10/01/2023 nuôi STL: 27 – 72  Ăn lô 27
• Ngày 04/01/2023 – 07/01/2023 nuôi STL: 06 – 60  Ăn lô 06
• Ngày 03/01/2023 – 06/01/2023 nuôi STL: 27 – 72  Ăn lô 72
• Ngày 01/01/2023 – 04/01/2023 nuôi STL: 08 – 80  Ăn lô 80
• Ngày 31/12/2022 – 03/01/2023 nuôi STL: 19 – 91  Ăn lô 91×2
• Ngày 28/12/2022 – 31/12/2022 nuôi STL: 12 – 21  Ăn lô 12
• Ngày 25/12/2022 – 28/12/2022 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 87
• Ngày 22/12/2022 – 25/12/2022 nuôi STL: 58 – 85  Ăn lô 85
• Ngày 21/12/2022 – 24/12/2022 nuôi STL: 17 – 71  Ăn lô 17 71
• Ngày 20/12/2022 – 23/12/2022 nuôi STL: 47 – 74  Ăn lô 74
• Ngày 18/12/2022 – 21/12/2022 nuôi STL: 12 – 21  Ăn lô 21
• Ngày 17/12/2022 – 20/12/2022 nuôi STL: 06 – 60  Ăn lô 60
• Ngày 16/12/2022 – 19/12/2022 nuôi STL: 23 – 32  Ăn lô 61
• Ngày 15/12/2022 – 18/12/2022 nuôi STL: 23 – 32  Ăn lô 32
• Ngày 13/12/2022 – 16/12/2022 nuôi STL: 25 – 52  Ăn lô 25
• Ngày 12/12/2022 – 15/12/2022 nuôi STL: 12 – 21  Ăn lô 21×2
• Ngày 10/12/2022 – 13/12/2022 nuôi STL: 26 – 62  Ăn lô 26
• Ngày 09/12/2022 – 12/12/2022 nuôi STL: 28 – 82  Ăn lô 82
• Ngày 08/12/2022 – 11/12/2022 nuôi STL: 12 – 21  Ăn lô 12×2
• Ngày 04/12/2022 – 07/12/2022 nuôi STL: 79 – 97  Ăn lô 79×2
• Ngày 03/12/2022 – 06/12/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 76
• Ngày 29/11/2022 – 02/12/2022 nuôi STL: 26 – 62  Trượt
• Ngày 28/11/2022 – 01/12/2022 nuôi STL: 48 – 84  Ăn lô 48
• Ngày 27/11/2022 – 30/11/2022 nuôi STL: 02 – 20  Ăn lô 02 20
• Ngày 25/11/2022 – 28/11/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 76×2
• Ngày 24/11/2022 – 27/11/2022 nuôi STL: 26 – 62  Ăn lô 62
• Ngày 20/11/2022 – 24/11/2022 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 78
• Ngày 19/11/2022 – 22/11/2022 nuôi STL: 89 – 98  Ăn lô 98
• Ngày 17/11/2022 – 20/11/2022 nuôi STL: 34 – 43  Ăn lô 43
• Ngày 16/11/2022 – 19/11/2022 nuôi STL: 03 – 30  Ăn lô 03
• Ngày 15/11/2022 – 18/11/2022 nuôi STL: 26 – 62  Ăn lô 62
• Ngày 11/11/2022 – 14/11/2022 nuôi STL: 47 – 74  Trượt
• Ngày 08/11/2022 – 11/11/2022 nuôi STL: 46 – 64  Ăn lô 64×2
• Ngày 07/11/2022 – 10/11/2022 nuôi STL: 04 – 40  Ăn lô 40×2
• Ngày 04/11/2022 – 07/11/2022 nuôi STL: 15 – 51  Ăn lô 15 51
• Ngày 01/11/2022 – 04/11/2022 nuôi STL: 19 – 91  Ăn lô 19
• Ngày 30/10/2022 – 02/11/2022 nuôi STL: 15 – 51  Ăn lô 15
• Ngày 29/10/2022 – 01/11/2022 nuôi STL: 02 – 20  Ăn lô 02
• Ngày 28/10/2022 – 31/10/2022 nuôi STL: 03 – 30  Ăn lô 30 03×2
• Ngày 27/10/2022 – 30/10/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 76
• Ngày 26/0102022 – 29/10/2022 nuôi STL: 19 – 91  Ăn lô 91
• Ngày 22/10/2022 – 25/10/2022 nuôi STL: 47 – 74  Ăn lô 47
• Ngày 18/10/2022 – 21/10/2022 nuôi STL: 39 – 93  Trượt
• Ngày 16/10/2022 – 19/10/2022 nuôi STL: 47 – 71  Ăn lô 47 71
• Ngày 15/10/2022 – 18/10/2022 nuôi STL: 12 – 21  Ăn lô 12
• Ngày 14/10/2022 – 17/10/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 67
• Ngày 11/10/2022 – 14/10/2022 nuôi STL: 38 – 83  Ăn lô 83
• Ngày 07/10/2022 – 10/10/2022 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 36 63
• Ngày 03/10/2022 – 06/10/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 67
• Ngày 29/09/2022 – 01/10/2022 nuôi STL: 45 – 54  Ăn lô 45
• Ngày 26/09/2022 – 29/09/2022 nuôi STL: 35 – 53  Ăn lô 35
• Ngày 24/09/2022 – 27/09/2022 nuôi STL: 16 – 61  Ăn lô 16
• Ngày 23/09/2022 – 26/09/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 67 76
• Ngày 20/09/2022 – 23/09/2022 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 78
• Ngày 20/09/2022 – 23/09/2022 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 78
• Ngày 18/09/2022 – 21/09/2022 nuôi STL: 52 – 53  Ăn lô 53
• Ngày 16/09/2022 – 19/09/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 76
• Ngày 13/09/2022 – 16/09/2022 nuôi STL: 12 – 21  Ăn lô 21×2
• Ngày 11/09/2022 – 14/09/2022 nuôi STL: 56 – 65  Ăn lô 65
• Ngày 09/09/2022 – 12/09/2022 nuôi STL: 48 – 84  Ăn lô 48
• Ngày 06/09/2022 – 09/09/2022 nuôi STL: 01 – 10  Ăn lô 10
• Ngày 02/09/2022 – 05/09/2022 nuôi STL: 27 – 72  Ăn lô 72
• Ngày 02/09/2022 – 05/09/2022 nuôi STL: 01 – 10  Ăn lô 01 10×2
• Ngày 30/08/2022 – 02/09/2022 nuôi STL: 06 – 60  Ăn lô 06 60
• Ngày 28/08/2022 – 31/08/2022 nuôi STL: 29 – 92  Ăn lô 92×2
• Ngày 24/08/2022 – 27/08/2022 nuôi STL: 08 – 80  Trượt
• Ngày 20/08/2022 – 23/08/2022 nuôi STL: 78 – 87  Trượt
• Ngày 19/08/2022 – 22/08/2022 nuôi STL: 09 – 90  Ăn lô 90
• Ngày 18/08/2022 – 21/08/2022 nuôi STL: 07 -70  Ăn lô 70
• Ngày 17/08/2022 – 20/08/2022 nuôi STL: 19 -91  Ăn lô 91
• Ngày 13/08/2022 – 16/08/2022 nuôi STL: 01 -10  Trượt
• Ngày 12/08/2022 – 15/08/2022 nuôi STL: 06 -60  Ăn lô 06
• Ngày 11/08/2022 – 14/08/2022 nuôi STL: 01 -10  Ăn lô 01
• Ngày 10/08/2022 – 13/08/2022 nuôi STL: 06 -60  Ăn lô 60
• Ngày 09/08/2022 – 12/08/2022 nuôi STL: 01 – 10  Ăn lô 01
• Ngày 07/08/2022 – 10/08/2022 nuôi STL: 24 – 42  Ăn lô 24
• Ngày 05/08/2022 – 08/08/2022 nuôi STL: 46 – 64  Ăn lô 46
• Ngày 04/08/2022 – 07/08/2022 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 36
• Ngày 01/08/2022 – 04/08/2022 nuôi STL: 37 – 73  Ăn lô 73
• Ngày 29/07/2022 – 01/08/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 67
• Ngày 26/07/2022 – 29/07/2022 nuôi STL: 45 – 54  Ăn lô 54
• Ngày 25/07/2022 – 28/07/2022 nuôi STL: 04 – 40  Ăn lô 04 40×2
• Ngày 17/07/2022 – 20/07/2022 nuôi STL: 25 – 52  Trượt
• Ngày 16/07/2022 – 19/07/2022 nuôi STL: 47 – 74  Ăn lô 47
• Ngày 15/07/2022 – 18/07/2022 nuôi STL: 13 – 31  Ăn lô 13×2
• Ngày 12/07/2022 – 15/07/2022 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 36
• Ngày 10/07/2022 – 13/07/2022 nuôi STL: 39 – 93  Ăn lô 39
• Ngày 07/07/2022 – 10/07/2022 nuôi STL: 68 – 86  Ăn lô 86
• Ngày 04/07/2022 – 07/07/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 76
• Ngày 01/07/2022 – 04/07/2022 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 36
• Ngày 30/06/2022 – 03/07/2022 nuôi STL: 34 – 43  Ăn lô 43
• Ngày 27/06/2022 – 30/06/2022 nuôi STL: 05 – 50  Ăn lô 50
• Ngày 27/06/2022 – 30/06/2022 nuôi STL: 05 – 50  Ăn lô 50
• Ngày 25/06/2022 – 28/06/2022 nuôi STL: 12 – 21  Ăn lô 12×2
• Ngày 24/06/2022 – 27/06/2022 nuôi STL: 08 – 80  Ăn lô 08
• Ngày 23/06/2022 – 26/06/2022 nuôi STL: 29 – 92  Ăn lô 92
• Ngày 22/06/2022 – 25/06/2022 nuôi STL: 68 – 86  Ăn lô 68
• Ngày 20/06/2022 – 23/06/2022 nuôi STL: 06 – 60  Ăn lô 06
• Ngày 16/06/2022 – 19/06/2022 nuôi STL: 47 – 74  Ăn lô 47 74
• Ngày 15/06/2022 – 18/06/2022 nuôi STL: 09 – 90  Ăn lô 90×2
• Ngày 14/06/2022 – 17/06/2022 nuôi STL: 59 – 95  Ăn lô 59 95
• Ngày 12/06/2022 – 15/06/2022 nuôi STL: 28 – 82  Ăn lô 28
• Ngày 11/06/2022 – 14/06/2022 nuôi STL: 23 – 32  Ăn lô 23 32
• Ngày 07/06/2022 – 10/06/2022 nuôi STL: 39 – 93  Trượt
• Ngày 05/06/2022 – 08/06/2022 nuôi STL: 15 – 51  Ăn lô 51
• Ngày 03/06/2022 – 06/06/2022 nuôi STL: 19 – 91  Ăn lô 19
• Ngày 30/05/2022 – 02/06/2022 nuôi STL: 57 – 75  Trượt
• Ngày 27/05/2022 – 30/05/2022 nuôi STL: 98 – 89  Ăn lô 98×2
• Ngày 25/05/2022 – 28/05/2022 nuôi STL: 27 – 72  Ăn lô 27
• Ngày 21/05/2022 – 24/05/2022 nuôi STL: 02 – 05  Trượt
• Ngày 17/05/2022 – 20/05/2022 nuôi STL: 79 – 97  Ăn lô 79
• Ngày 16/05/2022 – 19/05/2022 nuôi STL: 46 – 64  Ăn lô 46 64
• Ngày 13/05/2022 – 16/05/2022 nuôi STL: 72 – 73  Ăn lô 73
• Ngày 09/05/2022 – 12/05/2022 nuôi STL: 67 – 76  Trượt
• Ngày 04/05/2022 – 07/05/2022 nuôi STL: 35 – 53  Ăn lô 35
• Ngày 03/05/2022 – 06/05/2022 nuôi STL: 07 – 70  Ăn lô 70
• Ngày 02/05/2022 – 05/05/2022 nuôi STL: 79 – 97  Ăn lô 79
• Ngày 29/04/2022 – 02/05/2022 nuôi STL: 45 – 54  Ăn lô 54
• Ngày 28/04/2022 – 01/05/2022 nuôi STL: 02 – 20  Ăn lô 02
• Ngày 27/04/2022 – 30/04/2022 nuôi STL: 15 – 51  Ăn lô 15
• Ngày 26/04/2022 – 29/04/2022 nuôi STL: 35 – 53  Ăn lô 35
• Ngày 23/04/2022 – 26/04/2022 nuôi STL: 28 – 82  Ăn lô 28
• Ngày 22/04/2022 – 25/04/2022 nuôi STL: 29 – 92  Ăn lô 92
• Ngày 19/04/2022 – 21/04/2022 nuôi STL: 26 – 62  Ăn lô 62
• Ngày 17/04/2022 – 20/04/2022 nuôi STL: 05 – 50  Ăn lô 50
• Ngày 16/04/2022 – 19/04/2022 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 36
• Ngày 15/04/2022 – 18/04/2022 nuôi STL: 29 – 92  Ăn lô 92
• Ngày 11/04/2022 – 14/04/2022 nuôi STL: 54 – 75  Trượt
• Ngày 06/04/2022 – 09/04/2022 nuôi STL: 67 – 61  Ăn lô 67
• Ngày 05/04/2022 – 08/04/2022 nuôi STL: 47 – 74  Ăn lô 47×2
• Ngày 03/04/2022 – 06/04/2022 nuôi STL: 89 – 98  Ăn lô 98
• Ngày 01/04/2022 – 04/04/2022 nuôi STL: 58 – 85  Ăn lô 85
• Ngày 31/03/2022 – 03/04/2022 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 63
• Ngày 28/03/2022 – 31/03/2022 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 78
• Ngày 25/03/2022 – 29/03/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 76
• Ngày 21/03/2022 – 24/03/2022 nuôi STL: 03 – 30  Trượt
• Ngày 17/03/2022 – 19/03/2022 nuôi STL: 04 – 40  Ăn lô 40
• Ngày 15/03/2022 – 18/03/2022 nuôi STL: 35 – 53  Ăn lô 35
• Ngày 11/03/2022 – 14/03/2022 nuôi STL: 23 – 32  Ăn lô 32×2
• Ngày 11/03/2022 – 14/03/2022 nuôi STL: 25 – 52  Ăn lô 25
• Ngày 09/03/2022 – 12/03/2022 nuôi STL: 03 – 30  Ăn lô 30
• Ngày 08/03/2022 – 11/03/2022 nuôi STL: 68 – 86  Ăn lô 86
• Ngày 07/03/2022 – 10/03/2022 nuôi STL: 57 – 75  Ăn lô 57
• Ngày 06/03/2022 – 09/03/2022 nuôi STL: 05 – 50  Ăn lô 05
• Ngày 04/03/2022 – 07/03/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 76
• Ngày 02/03/2022 – 05/03/2022 nuôi STL: 26 – 62  Ăn lô 26×2
• Ngày 01/03/2022 – 04/03/2022 nuôi STL: 01 – 10  Ăn lô 01
• Ngày 28/02/2022 – 03/03/2022 nuôi STL: 20 – 02  Ăn lô 20
• Ngày 25/02/2022 – 28/02/2022 nuôi STL: 48 – 84  Ăn lô 48 84×2
• Ngày 24/02/2022 – 27/02/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 67 76
• Ngày 23/02/2022 – 26/02/2022 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 63
• Ngày 19/02/2022 – 22/02/2022 nuôi STL: 52 – 56  Trượt
• Ngày 17/02/2022 – 20/02/2022 nuôi STL: 79 – 97  Ăn lô 97
• Ngày 12/02/2022 – 16/02/2022 nuôi STL: 42 – 46  Trượt
• Ngày 09/02/2022 – 12/02/2022 nuôi STL: 01 – 10  Ăn lô 01
• Ngày 07/02/2022 – 10/02/2022 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 67
• Ngày 27/01/2022 – 30/01/2022 nuôi STL: 45 – 54  Ăn lô 45
• Ngày 25/01/2022 – 28/01/2022 nuôi STL: 07 – 70  Ăn lô 07 70
• Ngày 22/01/2022 – 25/01/2022 nuôi STL: 39 – 93  Ăn lô 93
• Ngày 20/01/2022 – 23/01/2022 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 63
• Ngày 19/01/2022 – 22/01/2022 nuôi STL: 03 – 07  Ăn lô 03
• Ngày 18/01/2022 – 21/01/2022 nuôi STL: 53 – 58  Ăn lô 58
• Ngày 14/01/2022 – 17/01/2022 nuôi STL: 96 – 97  Ăn lô 96
• Ngày 12/01/2022 – 15/01/2022 nuôi STL: 26 – 28  Ăn lô 28×2
• Ngày 10/01/2022 – 13/01/2022 nuôi STL: 03 – 05  Ăn lô 03 05
• Ngày 09/01/2022 – 12/01/2022 nuôi STL: 38 – 83  Ăn lô 38
• Ngày 07/01/2022 – 10/01/2022 nuôi STL: 45 – 54  Ăn lô 54
• Ngày 05/01/2022 – 08/01/2022 nuôi STL: 23 – 32  Ăn lô 32
• Ngày 02/01/2022 – 05/01/2022 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 36
• Ngày 31/12/2021 – 03/01/2022 nuôi STL: 17 – 71  Ăn lô 71
• Ngày 28/12/2021 – 01/01/2022 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 87 78×2
• Ngày 24/12/2021 – 27/12/2021 nuôi STL: 35 – 53  Trượt
• Ngày 21/12/2021 – 24/12/2021 nuôi STL: 34 – 43  Ăn lô 34
• Ngày 18/12/2021 – 21/12/2021 nuôi STL: 16 – 61  Ăn lô 61
• Ngày 17/12/2021 – 20/12/2021 nuôi STL: 18 – 81  Ăn lô 81
• Ngày 16/12/2021 – 19/12/2021 nuôi STL: 02 – 20  Ăn lô 20
• Ngày 14/12/2021 – 17/12/2021 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 63
• Ngày 13/12/2021 – 16/12/2021 nuôi STL: 23 – 32  Ăn lô 32×2
• Ngày 12/12/2021 – 15/12/2021 nuôi STL: 34 – 43  Ăn lô 43
• Ngày 11/12/2021 – 14/12/2021 nuôi STL: 58 – 85  Ăn lô 58
• Ngày 10/12/2021 – 13/12/2021 nuôi STL: 39 – 93  Ăn lô 93
• Ngày 08/12/2021 – 11/12/2021 nuôi STL: 02 – 20  Ăn lô 20
• Ngày 07/12/2021 – 10/12/2021 nuôi STL: 45 – 54  Ăn lô 54×2
• Ngày 06/12/2021 – 09/12/2021 nuôi STL: 67 – 76  Ăn lô 67 76
• Ngày 02/12/2021 – 05/12/2021 nuôi STL: 27 – 72  Trượt
• Ngày 28/11/2021 – 01/12/2021 nuôi STL: 47 – 74  Trượt
• Ngày 24/11/2021 – 27/11/2021 nuôi STL: 14 – 41  Ăn lô 14
• Ngày 21/11/2021 – 24/11/2021 nuôi STL: 45 – 54  Ăn lô 54
• Ngày 19/11/2021 – 22/11/2021 nuôi STL: 13 – 31  Ăn lô 13
• Ngày 18/11/2021 – 21/11/2021 nuôi STL: 02 – 20  Ăn lô 02
• Ngày 17/11/2021 – 20/11/2021 nuôi STL: 29 – 92  Ăn lô 29 – 92*2
• Ngày 16/11/2021 – 19/11/2021 nuôi STL: 38 – 83  Ăn lô 83
• Ngày 14/11/2021 – 17/11/2021 nuôi STL: 47 – 74  Ăn lô 47
• Ngày 13/11/2021 – 16/11/2021 nuôi STL: 56 – 65  Ăn lô 65
• Ngày 12/11/2021 – 15/11/2021 nuôi STL: 09 – 90  Ăn lô 09
• Ngày 11/11/2021 – 14/11/2021 nuôi STL: 89 – 98  Ăn lô 98
• Ngày 10/11/2021 – 13/11/2021 nuôi STL: 07 – 70  Ăn lô 70
• Ngày 08/11/2021 – 11/11/2021 nuôi STL: 18 – 81  Ăn lô 18
• Ngày 07/11/2021 – 10/11/2021 nuôi STL: 29 – 92  Ăn lô 92
• Ngày 05/11/2021 – 08/11/2021 nuôi STL: 23 – 32  Ăn lô 32
• Ngày 04/11/2021 – 07/11/2021 nuôi STL: 14 – 41  Ăn lô 14 – 41
• Ngày 03/11/2021 – 06/11/2021 nuôi STL: 25 – 52  Ăn lô 52
• Ngày 02/11/2021 – 05/11/2021 nuôi STL: 36 – 63  Ăn lô 36
• Ngày 01/11/2021 – 04/11/2021 nuôi STL: 47 – 74  Ăn lô 47
• Ngày 27/10/2021 – 30/10/2021 nuôi STL: 59 – 95  → Trượt
• Ngày 23/10/2021 – 26/10/2021 nuôi STL: 04 – 40  Ăn lô 04
• Ngày 21/10/2021 – 24/10/2021 nuôi STL: 13 – 31  Ăn lô 13
• Ngày 19/10/2021 – 22/10/2021 nuôi STL: 78 – 87  Ăn lô 78 – 87
• Ngày 17/10/2021 – 20/10/2021 nuôi STL: 69 – 96  Ăn lô 96
• Ngày 16/10/2021 – 19/10/2021 nuôi STL: 14 – 41  Ăn lô 14
• Ngày 15/10/2021 – 18/10/2021 nuôi STL: 49 – 94  Ăn lô 49*2
• Ngày 11/10/2021 – 14/10/2021 nuôi STL: 08 – 80  → Trượt
• Ngày 09/10/2021 – 12/10/2021 nuôi STL: 48 – 84  Ăn lô 48
• Ngày 05/10/2021 – 08/10/2021 nuôi STL: 48 – 84  Ăn lô 84
• Ngày 04/10/2021 – 07/10/2021 nuôi STL: 59 – 95  Ăn lô 59*2
• Ngày 03/10/2021 – 06/10/2021 nuôi STL: 25 – 52  Ăn lô 52
• Ngày 29/09/2021 – 02/10/2021 nuôi STL: 17 – 71  → Trượt
• Ngày 26/09/2021 – 29/09/2021 nuôi STL: 35 – 53  Ăn lô 53
• Ngày 25/09/2021 – 28/09/2021 nuôi STL: 17 – 71  Ăn lô 71
• Ngày 23/09/2021 – 26/09/2021 nuôi STL: 28 – 82  Ăn lô 28
• Ngày 22/09/2021 – 25/09/2021 nuôi STL: 39 – 93  Ăn lô 93
• Ngày 20/09/2021 – 23/09/2021 nuôi STL: 38 – 83  Ăn lô 83*3
• Ngày 16/09/2021 – 19/09/2021 nuôi STL: 37 – 73  → Trượt
• Ngày 14/09/2021 – 17/09/2021 nuôi STL: 28 – 82  Ăn lô 82*2
• Ngày 13/09/2021 – 16/09/2021 nuôi STL: 19 – 91  Ăn lô 91
• Ngày 11/09/2021 – 14/09/2021 nuôi STL: 56 – 65  Ăn lô 65
• Ngày 10/09/2021 – 13/09/2021 nuôi STL: 47 – 74  Ăn lô 47
• Ngày 08/09/2021 – 11/09/2021 nuôi STL: 49 – 94  Ăn lô 94
• Ngày 04/09/2021 – 07/09/2021 nuôi STL: 26 – 62  Trượt
• Ngày 03/09/2021 – 06/09/2021 nuôi STL: 46 – 64  Ăn lô 46
• Ngày 02/09/2021 – 05/09/2021 nuôi STL: 39 – 93  Ăn lô 39 – 93
• Ngày 01/09/2021 – 04/09/2021 nuôi STL: 25 – 52  Ăn lô 25
• Ngày 30/08/2021 – 02/09/2021 nuôi STL: 35 – 53  Ăn lô 35
• Ngày 29/08/2021 – 01/09/2021 nuôi STL: 18 – 81  Ăn lô 81
• Ngày 27/08/2021 – 30/08/2021 nuôi STL: 02 – 20  Ăn lô 20
• Ngày 25/08/2021 – 28/08/2021 nuôi STL: 13 – 31  Ăn lô 13 – 31
• Ngày 23/08/2021 – 26/08/2021 nuôi STL: 14 – 41  Ăn lô 14
• Ngày 18/08/2021 – 21/08/2021 nuôi STL: 58 – 85  Ăn lô 26
• Ngày 16/08/2021 – 19/08/2021 nuôi STL: 26 – 62  Ăn lô 26
• Ngày 15/08/2021 – 18/08/2021 nuôi STL: 12 – 21  Ăn lô 21
• Ngày 13/08/2021 – 16/08/2021 nuôi STL: 89 – 98  Ăn lô 98
• Ngày 11/08/2021 – 14/08/2021 nuôi STL: 35 – 53  Ăn lô 35
• Ngày 07/08/2021 – 10/08/2021 nuôi STL: 37 – 73  Trượt
• Ngày 03/08/2021 – 06/08/2021 nuôi STL: 28 – 82  Ăn lô 28
• Ngày 02/08/2021 – 05/08/2021 nuôi STL: 19 – 91  Ăn lô 91*2
• Ngày 01/08/2021 – 04/08/2021 nuôi STL: 12 – 21  Ăn lô 21

Đây là những thống kê và cập nhật chốt số tham khảo miễn phí chuẩn xác mỗi ngày. Ngoài ra anh chị em cũng có thể tham khảo thêm nhiều chuyên mục soi cầu xsmb chuẩn xác khác.

Cách chơi song thủ lô nuôi khung 5 ngày

Cũng như bạch thủ lô nuôi khung 4 ngày thì cách chơi và cách vào tiền của cặp lô khi nuôi 5 ngày sẽ rất khác với cách nuôi 2 hay 3 ngày. Với cách nuôi 5 ngày thì người chơi sẽ cần phải có số vốn nhiều hơnkhá là nhiều. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều với cách vào tiền, nhưng tỉ lệ tốt nhất mà mọi người nên chơi đó là 1 : 3 : 15 : 70. Tức là ngày thứ hai sẽ vào tiền gấp 3 lần ngày đầu, ngày thứ 3 sẽ vào tiền gấp 15 lần ngày đầu. Cứ như thế cho ngày hôm sau. Soi Cầu 247 đã tính toán và kiểm tra lợi nhuận khi vào với tỉ lệ này rồi nên mọi người có thể yên tâm nhé.

Chắc hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy lo lắng vì nếu chơi tới ngày thứ 3, thứ 4 mà không ra thì sẽ mất rất nhiều vốn.

Các bạn hãy cứ yên tâm vì theo nghiên cứu của chúng tôi thì thường kết quả sẽ ra vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 nên chắc chắn sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới vốn bỏ ra. Sở dĩ cần chuẩn bị đến ngày thứ 4 là vì để đảm bảo an toàn và dự trù thôi. Chứ bình thường các con số chọn nuôi thì sẽ cố gắng ăn ngày 1, ngày 2 để đảm bảo vốn xoay vòng nhanh nhất.

Một số điều cần biết khi chơi song thủ lô nuôi

Có lẽ rằng những điều này mọi người sẽ nhận ra được nhưng sẽ rất ít quan tâm tới nó. Nhưng dù sao thì một yếu tố nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tới việc lớn. Hãy cố gắng nắm bắt và bổ sung kiến thức cho mình để trở thành người chơi thông thái nhé.
Ưu điểm:

Nhược điểm:

Chúc mọi người thành công.

Từ Khóa: , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo Nuôi Lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Miễn Phí
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Miễn Phí
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Lô Kép Nuôi Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Bạch Thủ Lô Kép Khung 3 Ngày Miễn Phí
Logo Nuôi Lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 4 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 4 Ngày Ăn Chắc
Logo Nuôi Lô 247 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Lô Kép Khung 5 Ngày Miễn Phí
Nuôi Lô Khung 247 - Nuôi Lô 247 là trang chuyên phân tích, dự đoán kết quả soi cầu lô đề, nuôi lô khung miền Bắc, soi cầu bạch thủ, soi cầu 88 miễn phí, soi cầu 247 rồng bạch kim chính xác và miễn phí.
Địa chỉ: 247 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: [email protected]