Nuôi Lô Khung 247

Soi Cầu Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày


551

Soi cầu dàn đề 25 số giúp mọi người tự tin hơn trong việc chơi đề giải đặc biệt mỗi ngày. Ngoài ra khi chơi nuôi dàn đề 25 số khung 2 ngày còn giúp cho người chơi gia tăng thêm tiền thưởng, nâng cao tỷ lệ chiến thắng hơn.

Dàn đề 25 số nuôi khung 2 ngày

Dàn đề 25 số nuôi khung 2 ngày

Soi sầu dàn đề 25 số nuôi khung 2 ngày

Để nuôi dàn đề 25 số khung 2 ngày ăn chắc thì mọi người chỉ cần tham khảo và chơi theo bộ số dưới đây. Sau khi được tổng hợp và phân tích kỹ lưỡng thì Nuôi Lô 247 đã cho ra những kết quả đẹp nhất, chính xác nhất.

DÀN ĐỀ 25 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY
• Ngày 22/10 – 23/10/2021 nuôi dàn đề : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 61 62 63 64 65 Chờ KQ
• Ngày 20/10 – 21/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 18/10 – 19/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 82 83 84 85 86 → Trượt
• Ngày 16/10 – 17/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 61 63 65 67 69 → Ăn đề 67
• Ngày 14/10 – 15/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 61 63 65 67 69 → Trượt
• Ngày 12/10 – 13/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 61 63 65 67 69 → Trượt
• Ngày 11/10 – 12/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 41 42 43 45 46 → Ăn đề 42
• Ngày 10/10 – 11/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 41 42 43 45 46 → Ăn đề 48
• Ngày 08/10 – 09/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 51 52 53 54 56 → Ăn đề 56
• Ngày 06/10 – 07/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 51 52 53 54 56 → Trượt
• Ngày 05/10 – 06/10/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 51 52 53 54 56 → Ăn đề 67
• Ngày 03/10 – 04/10/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 51 52 53 54 56 → Ăn đề 47
• Ngày 01/10 – 02/10/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 51 52 53 54 56 → Ăn đề 77
• Ngày 29/09 – 30/09/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 51 52 53 54 56 → Trượt
• Ngày 27/09 – 28/09/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 51 52 53 54 56 → Trượt
• Ngày 25/09 – 26/09/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 51 52 53 54 56 → Trượt
• Ngày 23/09 – 24/09/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 51 52 53 54 56 → Trượt
• Ngày 22/09 – 23/09/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 51 52 53 54 56 → Ăn đề 73
• Ngày 21/09 – 22/09/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 → Ăn đề 83
• Ngày 19/09 – 20/09/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 → Trượt
• Ngày 17/09 – 18/09/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 01 02 03 04 05 → Ăn đề 01
• Ngày 16/09 – 17/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 04 05 06 07 08 → Ăn đề 93
• Ngày 14/09 – 15/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 04 05 06 07 08 → Trượt
• Ngày 12/09 – 13/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 04 05 06 07 08 → Trượt
• Ngày 10/09 – 11/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 51 52 53 54 56 → Ăn đề 54
• Ngày 07/09 – 08/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 51 52 53 54 56 → Ăn đề 38
• Ngày 05/09 – 06/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 51 52 53 54 56 → Trượt
• Ngày 03/09 – 04/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 51 52 53 54 56 → Ăn đề 55
• Ngày 01/09 – 02/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 51 52 53 54 56 → Trượt
• Ngày 30/08 – 31/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 04 05 06 07 08 → Trượt
• Ngày 28/08 – 29/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 04 05 06 07 08 → Trượt
• Ngày 27/08 – 28/08/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 04 05 06 07 08 → Ăn đề 59
• Ngày 25/08 – 26/08/2021 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 04 05 06 07 08 → Ăn đề 78
• Ngày 23/08 – 24/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 04 05 06 07 08 → Ăn đề 89
• Ngày 20/08 – 21/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 04 05 06 07 08 → Trượt
• Ngày 18/08 – 19/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 04 05 06 07 08 → Ăn đề 62
• Ngày 16/08 – 17/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 62 63 64 65 67 → Ăn đề 62
• Ngày 15/08 – 16/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 71 72 73 74 75 → Ăn đề 97
• Ngày 13/08 – 14/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 71 72 73 74 75 → Trượt
• Ngày 10/08 – 11/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 51 52 53 54 56 → Trượt
• Ngày 08/08 – 09/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 51 52 53 54 56 → Ăn đề 51
• Ngày 07/08 – 08/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 51 52 53 54 56 → Ăn đề 34
• Ngày 05/08 – 06/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 62 63 64 65 67 → Ăn đề 67
• Ngày 03/08 – 04/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 → Ăn đề 41
• Ngày 01/08 – 02/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 → Trượt

Mỗi khung sẽ có những kết quả mới nên mọi người hãy liên tục truy cập website để cập nhật kết quả nhé.

Ngoài dàn đề 25 số thì các bạn có thể tham khảo thêm Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày vì đây cũng là dàn số đặc biệt có tỷ lệ ăn cao và có số lượng ít hơn nên khi ăn chắc chắn sẽ só lãi lớn hơn;.

Tổng hợp 10 bồ đề dàn 25 số

1. Dàn đề miền bắc 25 số chẵn chẵn

Có max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

00, 04, 06, 02, 08, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 46, 66, 88, 60, 80, 62, 82, 64, 48, 84, 68, 86.

2. Dàn đề bất bại 25 số lẻ lẻ

Có max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 55, 15, 51, 53, 57, 59, 77, 99, 17, 71, 19, 91, 73, 93, 75, 95, 79, 97

3. Dàn để chơi đánh trong ngày 25 số chẵn lẻ

Có max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

01, 21, 41, 61, 81, 03, 23, 43, 63, 83, 05, 07, 09, 25, 27, 29, 45, 47, 49, 65, 67, 69, 85, 87, 89

4. Dàn đề đẹp 25 số lẻ chẵn hay về

Có max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

10, 30, 50, 70, 90, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, 38, 52, 54, 56, 58, 72, 74, 76, 78, 92, 94, 96, 98.

5. Dàn đề to to 25 số

Có max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm:

55, 57, 75, 56, 65, 58, 85, 59, 95, 66, 67, 76, 68, 77, 88, 99, 86, 69, 96, 78, 87, 79, 97, 89, 98.

6. Dàn đề to bé 25 số

Có max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày gồm:

05, 15, 16, 17, 18, 19, 06, 07, 08, 09, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49

7. Dàn đề siêu chuẩn nhỏ nhỏ 25 số

Có max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày bao gồm:

00, 11, 22, 33, 44, 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, 43

8. Dàn đề 25 số to nhỏ

Có max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày gồm:

90, 91, 92, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 72, 73, 74, 60, 61, 62, 63, 64, 50, 51, 52, 53, 54

9. Dàn đề tổng lẻ

Bộ dàn để tổng lẻ bao gồm:

01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65, 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76, 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87, 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98, 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54.

10. Dàn đề kép, sát kép, kép lệch

– Dàn kép: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

– Dàn đề sát kép: 010 – 090 – 121 – 232 – 343 – 454 – 565 – 676 – 787 – 898.

– Dàn đề kép lệch: 050 – 161 – 272 – 383 – 494.

 

Từ Khóa: , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miền Bắc
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 50 số Nuôi Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 34 Số Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 5 Ngày
Nuôi Lô Khung 247 - Nuôi Lô 247 là trang chuyên phân tích, dự đoán kết quả soi cầu lô đề, nuôi lô khung miền Bắc, soi cầu bạch thủ, soi cầu 88 miễn phí, soi cầu 247 rồng bạch kim chính xác và miễn phí.
Địa chỉ: 247 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0586396354