Nuôi Lô Khung 247

Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày


568

Nếu là một người thích sự an toàn cao thì chơi dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày là cách chơi rất hợp lý. Theo cảm nhận của người chơi thì Nuôi Lô 247 thấy rằng trong 1 tháng nếu đen lắm thì cũng chỉ trượt 2-3 khung trong số 16 – 18 khung mỗi tháng. Có tháng thì không trượt khung nào. Nếu chơi thì chúng tôi tin rằng các bạn cũng sẽ được như vậy. Còn nếu lo lắng rằng mình không biết soi cầu bắt số giải đặc biệt thì dưới đây là các con số mà NuoiLo247.Net chơi hôm nay. Anh em có thể tham khảo.

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày hôm nay

Dàn đề 36 số bât bại của chúng tôi được gửi tới mọi người hoàn toàn miễn phí và ai cũng có thể truy cập, nhận số và chơi tùy thích. Tuy nhiên cho dù kết quả có ra sao thì các bạn cũng phải tự chịu trách nhiệm cho riêng mình.

DÀN ĐỀ 36 SỐ NUÔI KHUNG 3 NGÀY
• Ngày 23/10/2021 – 25/10/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 12 13 14 15 16 17 Chờ KQ
• Ngày 22/10 – 24/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 28
• Ngày 19/10 – 21/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 12 13 14 15 16 17 → Trượt
• Ngày 17/10 – 19/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 09
• Ngày 14/10 – 16/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 67
• Ngày 12/10 – 14/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 22
• Ngày 11/10 – 13/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 42
• Ngày 09/10 – 11/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 85
• Ngày 06/10 – 08/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Trượt
• Ngày 05/10 – 07/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 67
• Ngày 02/10 – 04/10/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 47
• Ngày 30/09 – 02/10/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 20
• Ngày 27/09 – 29/09/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Trượt
• Ngày 24/09 – 26/09/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 94
• Ngày 22/09 – 24/09/2021 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 73
• Ngày 19/09 – 21/09/2021 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 83
• Ngày 16/09 – 18/09/2021 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 01
• Ngày 13/09 – 15/09/2021 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 38
• Ngày 10/09 – 12/09/2021 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 02 03 04 05 06 → Trượt
• Ngày 08/09 – 10/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 38
• Ngày 05/09 – 07/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 02 03 04 05 06 → Trượt
• Ngày 03/09 – 05/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 55
• Ngày 02/09 – 04/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 64
• Ngày 30/08 – 01/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 01 02 03 04 05 06 → Trượt
• Ngày 27/08 – 29/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 01 02 03 04 05 06 → Trượt
• Ngày 25/08 – 27/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 78
• Ngày 24/08 – 26/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 89
• Ngày 21/08 – 23/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 91
• Ngày 18/08 – 20/08/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 02 03 04 05 06 → Trượt
• Ngày 16/08/2021 – 18/08/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 02 03 04 05 06 → Trượt
• Ngày 13/08/2021 – 15/08/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 → Trượt
• Ngày 12/08/2021 – 14/08/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 20
• Ngày 10/08/2021 – 12/08/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 20
• Ngày 08/08/2021 – 10/08/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 51
• Ngày 07/08/2021 – 09/08/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 34
• Ngày 04/08/2021 – 06/08/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 62 63 64 65 67 68 → Ăn đề 67
• Ngày 01/08/2021 – 03/08/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 → Trượt

Chia sẻ một số cách vào tiền cho dàn 36 số nuôi 3 ngày

Hiện tại khi chơi giải đặc biệt sẽ có nhiều tỷ lệ ăn khác nhau tùy theo nhà cái. Theo truyền thống thì là 1 ăn 70, có nới 1 ăn 80. Còn nếu theo các trang nhà cái online thì tỷ lệ sẽ là 1 ăn 98 hoặc 1 ăn 99. Điều này cho thấy chơi đề sẽ có lãi khá lớn, giúp cho cách vào tiền trở nên dễ dàng và đa dạng hơn. Các bạn có thể tham khảo thêm 1 số cách vào tiền ngay dưới đây.

Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:3

Tỷ lệ này có nghĩa là ngày thứ 2 sẽ vào gấp đôi số tiền ngày đầu, ngày thứ 3 sẽ gấp ba lần ngày đầu. Ví dụ:

Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:4

Tương tự như các vào tiền phía trên, ở cách vào tiền này ngày thứ 2 sẽ vào gấp đôi số tiền ngày đầu, ngày thứ 3 sẽ gấp bốn lần ngày đầu. Ví dụ:

Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:5

Ngày đầu tiên anh em đánh mỗi con 10 điểm, ngày thứ 2 đánh gấp đôi là 20 điểm và ngày thứ 3 đánh 50 điểm. Cách này được anh em lựa chọn nhiều hơn vì đa số đề sẽ về vào ngày cuối nên dồn tiền để đánh vào ngày cuối thì anh em sẽ thu lời cao hơn.

Nếu dàn đề nổ ở ngày nào thì dừng tại ngày ấy và bắt đầu nuôi dàn đề khác. Không nên tiếp tục nuôi dàn đề ấy vào ngày 2 và 3.

Chắc hẳn mọi người cũng dễn dàng nhận thấy rằng dàn đề 36 số khá giống với dàn đề 34 số nuôi khung 3 ngày phải không. ĐÚng là như vậy. Sở dĩ có điều này là vì để tăng thêm suwjdda dạng và phục vụ được nhiều người chơi hơn nên chúng tôi mới chia nhỏ ra thàn 2 bài viết khác nhau. Về cách chơi và vào tiền cũng tương tự nhau. Nếu thích chơi dàn nào thì mọi người có thể chọn nhé.

Chúc anh em may mắn.

Từ Khóa: , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miền Bắc
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 50 số Nuôi Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 34 Số Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 5 Ngày
Nuôi Lô Khung 247 - Nuôi Lô 247 là trang chuyên phân tích, dự đoán kết quả soi cầu lô đề, nuôi lô khung miền Bắc, soi cầu bạch thủ, soi cầu 88 miễn phí, soi cầu 247 rồng bạch kim chính xác và miễn phí.
Địa chỉ: 247 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0586396354