Nuôi Lô Khung 247

Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày


Cách chơi đề nuôi không còn quá xa lạ với mọi người nữa, đặc biệt là nuôi dàn đề 10 số khung 5 ngày thời gian gần đây được lựa chọn khá nhiều. Chính vì điều này đã giúp cho Nuôi Lô 247 thực hiện để tìm ra những bộ số đề 10 quân chính xác nhất để gửi tới các bạn. Nếu thích các chơi này và muốn nhận số để chơi thì hãy tham khảo ngay những dàn số dưới đây.

Dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày

Dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày

Nhận dàn đề 10 số khung 5 ngày

Dàn đè 10 số là một tập hợp các số ghép lại với nhau theo nhiều cách tính. Nuôi khung 5 ngày là thời gian anh em tiến hành chơi. Như vậy nếu áp dụng dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày vào chơi thì tỷ lệ trúng thấp nhất sẽ là 10%.

DÀN ĐỀ 10 SỐ NUÔI KHUNG 5 NGÀY
• Ngày 31/03/2023 – 04/04/2023 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Chờ KQ
• Ngày 26/03/2023 – 30/03/2023 nuôi dàn đề:90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
→ Trượt
• Ngày 24/02/2023 – 28/02/2023 nuôi dàn đề:70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
→ Ăn đề 73
• Ngày 19/03/2023 – 23/03/2023 nuôi dàn đề:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
→ Trượt
• Ngày 14/03/2023 – 18/03/2023 nuôi dàn đề:50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
→ Trượt
• Ngày 09/03/2023 – 13/03/2023 nuôi dàn đề:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
→ Trượt
• Ngày 24/02/2023 – 28/02/2023 nuôi dàn đề:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
→ Ăn đề 15
• Ngày 19/02/2023 – 23/02/2023 nuôi dàn đề:89 98 38 83 68 86 36 63 69 96
→ Trượt
• Ngày 14/02/2023 – 18/02/2023 nuôi dàn đề:00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
→ Trượt
• Ngày 09/02/2023 – 13/02/2023 nuôi dàn đề:50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
→ Trượt
• Ngày 17/01/2023 – 21/01/2023 nuôi dàn đề:50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
• Ngày 12/01/2023 – 16/01/2023 nuôi dàn đề:90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
→ Trượt
• Ngày 07/01/2023 – 11/01/2023 nuôi dàn đề:00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
→ Trượt
• Ngày 01/01/2023 – 05/01/2023 nuôi dàn đề:00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
→ Ăn đề 05
• Ngày 29/12/2022 – 02/01/2023 nuôi dàn đề:90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
→ Ăn đề 91
• Ngày 27/12/2022 – 31/12/2022 nuôi dàn đề:40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
→ Ăn đề 45
• Ngày 24/12/2022 – 28/12/2022 nuôi dàn đề:00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
→ Ăn đề 00
• Ngày 20/12/2022 – 24/12/2022 nuôi dàn đề:20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
→ Ăn đề 27
• Ngày 15/12/2022 – 19/12/2022 nuôi dàn đề:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
→ Trượt
• Ngày 11/12/2022 – 15/11/2022 nuôi dàn đề:00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
→ Ăn đề 07
• Ngày 06/12/2022 – 10/12/2022 nuôi dàn đề:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
→ Trượt
• Ngày 01/12/2022 – 05/12/2022 nuôi dàn đề:60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
→ Trượt
• Ngày 26/11/2022 – 30/11/2022 nuôi dàn đề:70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
→ Trượt
• Ngày 19/11/2022 – 23/11/2022 nuôi dàn đề:70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
→ Ăn đề 70
• Ngày 14/11/2022 – 18/11/2022 nuôi dàn đề:50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
→ Trượt
• Ngày 09/11/2022 – 13/11/2022 nuôi dàn đề:40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
→ Trượt
• Ngày 05/11/2022 – 09/11/2022 nuôi dàn đề:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
→ Ăn đề 30
• Ngày 31/10/2022 – 04/11/2022 nuôi dàn đề:60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
→ Trượt
• Ngày 06/10/2022 – 30/10/2022 nuôi dàn đề:50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
→ Trượt
• Ngày 19/10/2022 – 23/10/2022 nuôi dàn đề:90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
→ Ăn đề 98
• Ngày 16/10/2022 – 20/10/2022 nuôi dàn đề:50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
→ Ăn đề 53
• Ngày 14/10/2022 – 18/10/2022 nuôi dàn đề:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
→ Ăn đề 38
• Ngày 09/10/2022 – 13/10/2022 nuôi dàn đề:50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
→ Ăn đề 53
• Ngày 06/10/2022 – 10/10/2022 nuôi dàn đề:00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
→ Ăn đề 09
• Ngày 01/10/2022 – 05/10/2022 nuôi dàn đề:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
→ Trượt
• Ngày 26/09/2022 – 30/09/2022 nuôi dàn đề:50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
→ Ăn đề 51
• Ngày 23/09/2022 – 27/09/2022 nuôi dàn đề:00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
→ Ăn đề 09
• Ngày 18/09/2022 – 22/09/2022 nuôi dàn đề:60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
→ Trượt
• Ngày 13/09/2022 – 17/09/2022 nuôi dàn đề:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
→ Trượt
• Ngày 08/09/2022 – 12/09/2022 nuôi dàn đề:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
→ Trượt
• Ngày 03/09/2022 – 07/09/2022 nuôi dàn đề:70 71 72 7374 75 76 77 78 79 → Trượt
• Ngày 31/08/2022 – 04/09/2022 nuôi dàn đề:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 38
• Ngày 28/08/2022 – 01/09/2022 nuôi dàn đề:50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 55
• Ngày 26/08/2022 – 30/08/2022 nuôi dàn đề:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
→ Ăn đề 17
• Ngày 21/08/2022 – 25/08/2022 nuôi dàn đề:90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
• Ngày 16/08/2022 – 20/08/2022 nuôi dàn đề:60 61 62 63 64 65 66 67 68
69
→ Trượt
• Ngày 11/08/2022 – 15/08/2022 nuôi dàn đề:50 51 52 53 54 55 56 57 58 59→ Trượt
• Ngày 08/08/2022 – 12/08/2022 nuôi dàn đề:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19→ Ăn đề 19
• Ngày 08/08/2022 – 12/08/2022 nuôi dàn đề:20 21 22 23 24 25 26 27 28 29→ Ăn đề 21
• Ngày 03/08/2022 – 07/08/2022 nuôi dàn đề:40 41 42 43 44 45 46 47 48 49→ Trượt
• Ngày 29/07/2022 – 02/08/2022 nuôi dàn đề:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39→ Ăn đề 35
• Ngày 26/07/2022 – 30/07/2022 nuôi dàn đề:90 91 92 93 94 95 96 97 98 99→ Ăn đề 90
• Ngày 21/07/2022 – 25/07/2022 nuôi dàn đề:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19→ Trượt
• Ngày 16/07/2022 – 20/07/2022 nuôi dàn đề:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39→ Trượt
• Ngày 11/07/2022 – 15/07/2022 nuôi dàn đề:70 71 72 73 74 75 76 77 78 79→ Trượt
• Ngày 06/07/2022 – 10/07/2022 nuôi dàn đề:60 61 62 63 64 65 66 67 68 69→ Trượt
• Ngày 28/06/2022 – 02/07/2022 nuôi dàn đề:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 39
• Ngày 23/06/2022 – 27/06/2022 nuôi dàn đề:80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt
• Ngày 18/06/2022 – 22/06/2022 nuôi dàn đề:60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt
• Ngày 30/06/2022 – 03/06/2022 nuôi dàn đề: 69 96 68 86 65 64 63 62 61 06 → Ăn đề 68
• Ngày 25/05/2022 – 29/05/2022 nuôi dàn đề: 23 32 78 87 89 98 58 85 38 83 → Trượt
• Ngày 20/05/2022 – 24/05/2022 nuôi dàn đề: 12 21 27 72 28 82 26 62 23 32 → Trượt
• Ngày 15/05/2022 – 19/05/2022 nuôi dàn đề: 23 32 24 42 27 72 29 92 34 43 → Trượt
• Ngày 12/05/2022 – 16/04/2022 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 75
• Ngày 11/05/2022 – 15/04/2022 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 24
• Ngày 01/05/2022 – 05/05/2022 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt
• Ngày 26/04/2022 – 30/04/2022 nuôi dàn đề: 23 32 13 31 34 43 35 53 37 73 → Trượt
• Ngày 11/04/2022 – 15/04/2022 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 45
• Ngày 06/04/2022 – 10/04/2022 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 03/04/2022 – 07/04/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 97
• Ngày 31/03/2022 – 04/04/2022 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 62
• Ngày 28/03/2022 – 01/04/2022 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 14
• Ngày 23/03/2022 – 27/03/2022 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 → Trượt
• Ngày 17/03/2022 – 21/03/2022 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29→ Trượt
• Ngày 11/03/2022 – 15/03/2022 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 49
• Ngày 09/03/2022 – 13/03/2022 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 29
• Ngày 27/02/2022 – 03/03/2022 nuôi dàn đề: 89 98 18 81 38 83 45 54 24 42 → Trượt
• Ngày 22/02/2022 – 26/02/2022 nuôi dàn đề: 17 71 18 81 12 21 15 51 13 31 → Ăn đề 31
• Ngày 12/02/2022 – 16/02/2022 nuôi dàn đề: 23 32 36 63 37 73 38 83 34 43 → Trượt
• Ngày 28/01/2022 – 31/01/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 99
• Ngày 18/01/2022 – 22/01/2022 nuôi dàn đề: 38 83 58 85 89 98 78 87 18 81 → Trượt
• Ngày 13/01/2022 – 17/01/2022 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 12/01/2022 – 16/01/2022 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Ăn đề 27
• Ngày 08/01/2022 – 12/01/2022 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 27
• Ngày 03/01/2022 – 07/01/2022 nuôi dàn đề: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 → Trượt
• Ngày 30/12/2021 – 03/01/2022 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 94
• Ngày 25/12/2021 – 29/12/2021 nuôi dàn đề: 27 72 57 75 67 76 78 87 79 79 → Trượt
• Ngày 20/12/2021 – 24/12/2021 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
• Ngày 17/12/2021 – 21/12/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 73
• Ngày 16/12/2021 – 20/12/2021 nuôi dàn đề: 23 32 36 63 37 73 38 83 27 72 → Ăn đề 32
• Ngày 13/12/2021 – 17/12/2021 nuôi dàn đề: 10 01 19 91 09 90 70 07 76 79 → Ăn đề 09
• Ngày 08/12/2021 – 12/12/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
• Ngày 06/12/2021 – 10/12/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 31
• Ngày 01/12/2021 – 05/12/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 29
• Ngày 25/11/2021 – 29/11/2021 nuôi dàn đề: 20 02 30 03 70 07 90 09 27 72 → Trượt
• Ngày 20/11/2021 – 24/11/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 14/11/2021 – 18/11/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 30
• Ngày 11/11/2021 – 15/11/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 30
• Ngày 07/11/2021 – 11/11/2021 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 95
• Ngày 04/11/2021 – 08/11/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 21
• Ngày 30/10/2021 – 03/11/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt
• Ngày 28/10/2021 – 01/11/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 18
• Ngày 23/10/2021 – 27/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 18/10/2021 – 22/10/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 13/10/2021 – 17/10/2021 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
• Ngày 10/10/2021 – 14/10/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 18
• Ngày 05/10/2021 – 09/10/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 03/10/2021 – 07/10/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 47
• Ngày 28/09/2021 – 02/10/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
• Ngày 27/09/2021 – 01/10/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 11
• Ngày 22/09/2021 – 26/09/2021 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 94
• Ngày 16/09/2021 – 21/09/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 83
• Ngày 10/09/2021 – 14/09/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
• Ngày 06/09/2021 – 10/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 38
• Ngày 01/09/2021 – 05/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 27/08/2021 – 31/08/2021 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
• Ngày 23/08/2021 – 29/08/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 89
• Ngày 13/08/2021 – 27/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 89
• Ngày 18/08/2021 – 22/08/2021 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt
• Ngày 16/08/2021 – 20/08/2021 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 41
• Ngày 11/08/2021 – 15/08/2021 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Ăn đề 97
• Ngày 06/08/2021 – 10/08/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 71
• Ngày 01/08/2021 – 05/08/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt

Các con số được cập nhật hoàn toàn miễn phí và được cập nhật mỗi ngày. Chỉ cần truy cập vào website là mọi người có thể xem được.

>> Xem thêm: Soi cầu dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Một số dàn đề phổ biến hiện nay

Hiện nay khi chơi dàn đề 10 số thì người chơi thường chọn chơi theo đầu hoặc theo đuôi. Dưới đây là những bộ số:

Theo chạm đuôi:

Theo đầu chạm:

Theo tổng:

Trên đây là một vài thông tin bổ ích dành cho những người chơi nào thích chơi dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cập nhật thêm những kiến thức và kinh nghiệm chơi bổ ích cho các bạn.

Hãy chia sẻ thông tin này tới bạn bè để cùng nhau thảo luận vào chơi nhé.

Từ Khóa: , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miền Bắc
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 50 số Nuôi Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 34 Số Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 5 Ngày
Nuôi Lô Khung 247 - Nuôi Lô 247 là trang chuyên phân tích, dự đoán kết quả soi cầu lô đề, nuôi lô khung miền Bắc, soi cầu bạch thủ, soi cầu 88 miễn phí, soi cầu 247 rồng bạch kim chính xác và miễn phí.
Địa chỉ: 247 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: [email protected]