Nuôi Lô Khung 247

Nuôi Dàn Đề 34 Số Khung 3 Ngày


458

Áp dụng ngay cách chơi nuôi dàn đề 34 số khung 3 ngày để tiếp tục chiến thắng rực rỡ cho ngày hôm nay. Nếu chưa có các con số đẹp để chơi thì dưới đây là những kết quả đã được Nuôi Lô 247 soi cầu tổng hợp và phân tích kỹ lưỡng. Chỉ cần tin tưởng các con số dưới đây thì chúng ta chắc chắn sẽ dành chiến thắng.

Dàn đề 34 số nuôi khung 3 ngày

Dàn đề 34 số nuôi khung 3 ngày

Nhận dàn đề 34 số nuôi khung 3 ngày miễn phí

Hiện nay đối với cách chơi truyền thống thì khi ăn giải đặc biệt là 1 ăn 70 hoặc 1 ăn 80 tùy vùng. Còn nếu đánh online tại các nhà cái thì tỷ lệ sẽ là 1 ăn 98, 1 ăn 99. Cho nên nếu có thể thì mọi người nên chơi tại các website của nhà cái online để có được lợi nhuận cao hơn nhé.

DÀN ĐỀ 34 SỐ NUÔI KHUNG 3 NGÀY
• Ngày 22/10 – 24/10/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 71 72 73 74 Chờ KQ
• Ngày 19/10 – 21/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 71 72 73 74 → Trượt
• Ngày 17/10 – 19/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 71 72 73 74 → Ăn đề 40
• Ngày 13/10 – 15/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 71 72 73 74 → Trượt
• Ngày 12/10 – 14/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 71 72 73 74 → Ăn đề 18
• Ngày 09/10 – 11/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 45 46 → Ăn đề 42
• Ngày 06/10 – 08/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 51 52 53 54 → Trượt
• Ngày 06/10 – 07/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 51 52 53 54 → Ăn đề 67
• Ngày 04/10 – 06/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 51 52 53 54 → Ăn đề 94
• Ngày 01/10 – 03/10/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 51 52 53 54 → Trượt
• Ngày 28/09 – 30/09/2021 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 12 13 14 15 → Trượt
• Ngày 27/09 – 29/09/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 01 02 03 04 → Ăn đề 94
• Ngày 23/09 – 26/09/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 14 15 16 → Ăn đề 94
• Ngày 22/09 – 24/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 14 15 16 → Ăn đề 73
• Ngày 21/09 – 23/09/2021 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 12 14 15 16 → Ăn đề 83
• Ngày 19/09 – 21/09/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 12 14 15 16 → Ăn đề 17
• Ngày 16/09 – 18/09/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 01 02 03 04 → Ăn đề 01
• Ngày 13/09 – 15/09/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 02 03 04 → Trượt
• Ngày 10/09 – 12/09/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 01 02 03 04 → Ăn đề 49
• Ngày 07/09 – 09/09/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 01 02 03 04 → Ăn đề 38
• Ngày 04/09 – 06/09/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 01 02 03 04 → Trượt
• Ngày 01/09 – 03/09/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 01 02 03 04 → Trượt
• Ngày 30/08 – 01/09/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 01 02 03 04 → Ăn đề 20
• Ngày 27/08 – 29/08/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 01 02 03 04 → Ăn đề 78
• Ngày 25/08 – 27/08/2021 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 01 02 03 04 → Ăn đề 78
• Ngày 23/08 – 25/08/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 04 → Ăn đề 89
• Ngày 19/08 – 21/08/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 04 → Trượt
• Ngày 16/08 – 18/08/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 04 → Trượt
• Ngày 15/08 – 17/08/2021 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 21 23 24 25 → Ăn đề 53
• Ngày 12/08 – 14/08/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 51 52 53 54 → Ăn đề 53
• Ngày 09/08 – 11/08/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 51 52 53 54 → Ăn đề 20
• Ngày 08/08 – 10/08/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 51 52 53 54 → Ăn đề 15
• Ngày 06/08 – 08/08/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 51 52 53 54 → Ăn đề 34
• Ngày 03/08 – 05/08/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 81 82 83 84 → Ăn đề 81
• Ngày 01/08 – 03/08/2021 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 51 52 53 54 → Ăn đề 24

Chơi nuôi là cách chơi trong vòng max 3 ngày cho nên không phải chơi là ăn ngay. Chính vì vậy anh em khi chơi dàn đề 34 số khung 3 ngày không chỉ có dàn đề chuẩn mà còn phải biết được cách chơi, cách vào tiền sao cho thật hợp lý.

Cách vào tiền khi chơi nuôi dàn đề 34 số khung 3 ngày

Là dàn có số lượng số khá nhiều nên việc tính toán cách vào tiền là phải thật cận thận. Cac anh em có thể tham khảo cách vào tiền của dàn đề 25 số nuôi 3 ngày vì nó cũng khá tương tự.

Cụ thể sẽ là vào với tỷ lệ 1 : 2 : 5.

Ví dụ tính theo tỷ lệ 1 ăn 80:

Ngày 1 vào 100k/số = 3.400k => Ăn sẽ lãi 4.600k

Ngày 2 vào 200k/số = 6.800k => Ăn sẽ lãi 200k x 80k – ( 6.800k + 3.400k ) = 5.800k

Ngày 3 vào 500k/số = 3.400k => Ăn sẽ lãi 500k x 80k – ( 17.000k + 6.800k + 3.400k ) = 12.800k

Chúng tôi sẽ cung cấp cầu dàn đề 34 số sau khi đề nuôi đã nổ hoặc sau khi hết thời gian nuôi để các bạn nuôi dàn đề 34 số khung 3 ngàytại đây nhé. Nếu bạn là một người thích chơi nuôi đề thì hãy truy cập vào đây mỗi ngày để theo dõi chúng tôi cung cấp dàn đề để nuôi và chu kỳ nuôi của nó nhé.
Từ Khóa: , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miền Bắc
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 50 số Nuôi Khung 2 Ngày Ăn Chắc
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 5 Ngày
Nuôi Lô Khung 247 - Nuôi Lô 247 là trang chuyên phân tích, dự đoán kết quả soi cầu lô đề, nuôi lô khung miền Bắc, soi cầu bạch thủ, soi cầu 88 miễn phí, soi cầu 247 rồng bạch kim chính xác và miễn phí.
Địa chỉ: 247 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0586396354