Nuôi Lô Khung 247

Dàn Đề 50 số Nuôi Khung 2 Ngày Ăn Chắc


Dàn đề 50 số tuy là dàn có số lượng lớn những chưa chắc chơi là sẽ trúng. Nhận thấy điều đó nên hiện nay đã có rất nhiều người chơi , dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày để đạt được hiệu quả cao hơn. Nếu mọi người tin tưởng thì Nuôi Lô 247 xin được chia sẻ những dàn đề đẹp nhất, chuẩn nhất để chơi cho khung ngày hôm nay. Các con số được cập nhật hoàn toàn miễn phí, nếu không chơi theo thì các bạn cũng có thể dùng để tham khảo nhé.

 

Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày

Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày

Nhận dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày chính xác

Dàn đề 50 số có thể là bộ số gồm 5 đầu đề hoặc 25 cặp số đẹp nhất. Hy vọng những kết quả này sẽ đem đến thành công cho chúng ta.

DÀN ĐỀ 50 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY
• Ngày 25/09– 26/09/2023 nuôi dàn đề đầu:  1-4-9-5-6 Chờ KQ
• Ngày 23/09 – 24/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-4-7-5-8 Ăn đề 78
• Ngày 21/09 – 22/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-4-7-5-9 Ăn đề 14
• Ngày 20/09 – 21/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-0-7-5-9 Ăn đề 03
• Ngày 19/09 – 20/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-7-3-4 Ăn đề 25
• Ngày 17/09 – 18/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-3-7-4-8 Trượt
• Ngày 15/09 – 16/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-1-6-4-8 Trượt
• Ngày 11/09 – 12/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-1-7-4-8 Ăn đề 32
• Ngày 09/09 – 10/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-0-2-4-8 Ăn đề 02
• Ngày 07/09 – 08/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 7-0-2-4-8 Ăn đề 76
• Ngày 05/09 – 06/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 9-0-3-1-5 Trượt
• Ngày 03/09 – 04/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 9-2-4-1-5 Ăn đề 11
• Ngày 01/09 – 02/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 8-2-6-1-5 Ăn đề 80
• Ngày 31/08 – 01/09/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-4-6-1-8 Ăn đề 40
• Ngày 30/08 – 31/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-5-9-2-4 Ăn đề 51
• Ngày 28/08 – 29/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-6-0-1-9 Trượt
• Ngày 26/08 – 27/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-8-6-9 Trượt
• Ngày 24/08 – 25/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-9-6-4 Ăn đề 43
• Ngày 23/08 – 24/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 9-2-3-6-5 Ăn đề 34
• Ngày 22/08 – 23/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 7-3-4-6-1 Ăn đề 79
• Ngày 20/08 – 21/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 7-2-4-9-5 Ăn đề 21
• Ngày 18/08 – 19/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 7-0-4-9-2 Trượt
• Ngày 16/08 – 17/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 7-3-4-5-8 Ăn đề 86
• Ngày 12/08 – 13/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-3-8-6-7 Ăn đề 28
• Ngày 10/08 – 11/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-3-8-9-4 Ăn đề 99
• Ngày 08/08 – 09/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-3-8-9-4 Trượt
• Ngày 04/08 – 05/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-5-1-9-2 Ăn đề 10
• Ngày 02/08 – 03/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-5-8-9-2 Ăn đề 88
• Ngày 01/08 – 02/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-3-6-4-2 Ăn đề 30
• Ngày 31/07 – 01/08/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-3-6-9-1 Ăn đề 15
• Ngày 29/07 – 30/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-3-6-7-2 Trượt
• Ngày 27/07 – 28/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 4-5-3-0-1 Ăn đề 15
• Ngày 26/07 – 27/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 8-9-2-0-1 Ăn đề 29
• Ngày 25/07 – 26/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 8-5-2-0-9 Ăn đề 59
• Ngày 23/07 – 24/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 7-5-1-0-9 Trượt
• Ngày 22/07 – 23/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 7-5-1-3-9 Ăn đề 33
• Ngày 20/07 – 21/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 6-0-1-2-4 Ăn đề 44
• Ngày 19/07 – 20/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-0-1-9-4 Ăn đề 39
• Ngày 17/07 – 18/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-6-8-9-2 Ăn đề 80
• Ngày 16/07 – 17/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-5-4-1-9 Ăn đề 51
• Ngày 15/07 – 16/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 9-5-4-7-0 Ăn đề 97
• Ngày 14/07 – 15/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 9-5-4-6-3 Ăn đề 68
• Ngày 13/07 – 14/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-5-7-6-3 Ăn đề 02
• Ngày 12/07 – 13/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-4-2-6-8 Ăn đề 15
• Ngày 11/07 – 12/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-4-5-6-7 Ăn đề 31
• Ngày 10/07 – 11/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-2-6-7-9 Ăn đề 22
• Ngày 09/07 – 10/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-4-6-7-0 Ăn đề 08
• Ngày 08/07 – 09/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 9-5-2-8-1 Ăn đề 15
• Ngày 06/07 – 07/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-5-1-6-4 Trượt
• Ngày 05/07 – 06/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 9-5-7-6-1 Ăn đề 97
• Ngày 03/07 – 04/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-4-8-6-3 Ăn đề 83
• Ngày 02/07 – 03/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-8-0-3 Ăn đề 23
• Ngày 01/07 – 02/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-0-4-5-7 Ăn đề 46
• Ngày 30/06 – 01/07/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-1-7-0-3 Ăn đề 51
• Ngày 28/06 – 29/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-1-7-0-3 Ăn đề 20
• Ngày 26/06 – 27/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-0-7-8-6 Trượt
• Ngày 25/06 – 26/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 8-1-3-0-5 Ăn đề 34
• Ngày 20/06 – 21/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-1-6-8-9 Ăn đề 67
• Ngày 19/06 – 20/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-0-7-8-6 Trượt
• Ngày 17/06 – 18/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-1-5-9-8 Ăn đề 51
• Ngày 15/06 – 16/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-1-3-9-6 Ăn đề 30
• Ngày 13/06 – 14/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-5-8-9-7 Ăn đề 54
• Ngày 12/06 – 13/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-5-4-9-7 Ăn đề 42
• Ngày 10/06 – 11/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-5-9-1-2 Trượt
• Ngày 09/06 – 10/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-8-9-1-2 Ăn đề 88
• Ngày 08/06 – 09/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-3-8-9-2 Ăn đề 37
• Ngày 06/06 – 07/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-0-2-4-9 Trượt
• Ngày 03/06 – 04/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-5-2-4-7 Ăn đề 70
• Ngày 01/06 – 02/06/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-3-9 Trượt
• Ngày 29/05 – 30/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-6-8 Ăn đề 67
• Ngày 28/05 – 29/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-4-6-5-1 Ăn đề 59
• Ngày 27/05 – 28/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-4-3-5-7 Ăn đề 37
• Ngày 25/05 – 26/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 8-9-3-0-2 Ăn đề 91
• Ngày 24/05 – 25/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-9-4-6-1 Ăn đề 66
• Ngày 22/05 – 23/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Trượt
• Ngày 21/05 – 22/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-3-6-9-8 Ăn đề 97
• Ngày 20/05 – 21/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-4-5-9-8 Ăn đề 52
• Ngày 19/05 – 20/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-5-7-8 Ăn đề 17
• Ngày 18/05 – 19/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-3-8 Ăn đề 32
• Ngày 17/05 – 18/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Ăn đề 49
• Ngày 15/05 – 16/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-3-7-9 Ăn đề 31
• Ngày 14/05 – 15/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-8-7-6-2 Ăn đề 53
• Ngày 13/05 – 14/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-8-7-6-4 Ăn đề 49
• Ngày 12/05 – 13/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-8-7-0-1 Ăn đề 02
• Ngày 10/05 – 11/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-3-7-0-2 Ăn đề 34
• Ngày 08/05 – 09/05/2023 nuôi dàn đề đầu:5-3-7-9-2 Trượt
• Ngày 07/05 – 08/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-3-8-9-6 Ăn đề 60
• Ngày 06/05 – 07/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-3-0-9-6 Ăn đề 04
• Ngày 05/05 – 06/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-3-4-9-0 Ăn đề 47
• Ngày 04/05 – 05/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-3-4-9-0 Ăn đề 18
• Ngày 03/05 – 04/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-3-4-9-7 Ăn đề 76
• Ngày 01/05 – 02/05/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-9-2-4-0 Ăn đề 65
• Ngày 29/04 – 30/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Trượt
• Ngày 28/04 – 29/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-9-2-4-0 Ăn đề 96
• Ngày 26/04 – 27/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-3-2-6-9 Trượt
• Ngày 25/04 – 26/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-3-8-6-9 Ăn đề 83
• Ngày 24/04 – 25/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-2-3-6-9 Ăn đề 05
• Ngày 23/04 – 24/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-8-6-7-9 Ăn đề 79
• Ngày 22/04 – 23/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-8-6-3-5 Ăn đề 52
• Ngày 21/04 – 22/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-7-3-9 Ăn đề 14
• Ngày 20/04 – 21/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-1-2-4-9 Ăn đề 23
• Ngày 18/04 – 19/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-3-8-9 Ăn đề 85
• Ngày 16/04 – 17/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-7-3-8-9 Ăn đề 76
• Ngày 15/04 – 16/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-0-8-9 Ăn đề 14
• Ngày 14/04 – 15/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-0-3-9 Ăn đề 34
• Ngày 13/04 – 14/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-0-6-9 Ăn đề 65
• Ngày 12/04 – 13/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-0-5-9 Ăn đề 95
• Ngày 10/04 – 11/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-0-3-8-9 Ăn đề 39
• Ngày 09/04 – 10/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-0-7-8-9 Ăn đề 26
• Ngày 07/04 – 08/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-0-5-8-9 Trượt
• Ngày 06/04 – 07/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-1-7-8-9 Ăn đề 11
• Ngày 04/04 – 05/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 6-1-2-9-7 Ăn đề 26
• Ngày 02/04 – 03/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-3-5-7 Ăn đề 33
• Ngày 31/03 – 01/04/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-9-4-3 Ăn đề 44
• Ngày 30/03 – 31/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-9-0-3-5 Ăn đề 04
• Ngày 28/03 – 29/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-4-7-8-5 Trượt
• Ngày 26/03 – 27/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-4-8 Trượt
• Ngày 25/03 – 26/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-2-4-3-7 Ăn đề 73
• Ngày 24/03 – 25/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-4-7-5 Ăn đề 57
• Ngày 22/03 – 23/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-4-5 Trượt
• Ngày 19/03 – 20/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-2-3-4-9 Ăn đề 03
• Ngày 17/03 – 18/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-3-4-6-9 Trượt
• Ngày 16/03 – 17/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-6-8 Ăn đề 81
• Ngày 14/03 – 15/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-4-5-6-8 Ăn đề 24
• Ngày 12/03 – 13/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-4-5-6-8 Trượt
• Ngày 08/03 – 09/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-0-6-4-1 Ăn đề 05
• Ngày 05/03 – 06/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-6-5-8-9 Ăn đề 18
• Ngày 04/03 – 05/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-4-3-8-9 Ăn đề 43
• Ngày 03/03 – 04/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-5-4-8-9 Ăn đề 56
• Ngày 02/03 – 03/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-7-9 Ăn đề 77
• Ngày 01/03 – 02/03/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-3-4-5-9 Ăn đề 02
• Ngày 27/02 – 28/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-3-7-8 Trượt
• Ngày 25/02 – 26/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-2-3-6-8 Ăn đề 60
• Ngày 25/02 – 26/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-0-4-5-6 Ăn đề 15
• Ngày 24/02 – 25/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-9-4-7-0 Ăn đề 79
• Ngày 23/02 – 24/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-6-4-1-8 Ăn đề 64
• Ngày 22/02 – 23/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 9-5-4-1-0 Ăn đề 57
• Ngày 20/02 – 21/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-3-8-9 Ăn đề 81
• Ngày 19/02 – 20/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 3-9-8-6-5 Ăn đề 64
• Ngày 18/02 – 19/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 6-7-8-1-2 Ăn đề 71
• Ngày 16/02 – 17/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-2-3-6-8 Ăn đề 35
• Ngày 15/02 – 16/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-3-5-6-7 Ăn đề 58
• Ngày 13/02 – 14/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-7-5-9-2 Trượt
• Ngày 12/02 – 13/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-4-5-6-8 Ăn đề 41
• Ngày 11/02 – 12/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-4-5-8 Ăn đề 13
• Ngày 09/02 – 10/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-5-7 Ăn đề 20
• Ngày 08/02 – 09/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-5-6 Ăn đề 64
• Ngày 06/02 – 07/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-5-7 Trượt
• Ngày 05/02 – 06/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 2-5-7-8-9 Ăn đề 94
• Ngày 04/02 – 05/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-4-7-2 Ăn đề 48
• Ngày 03/02 – 04/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-4-6-8 Ăn đề 66
• Ngày 02/02 – 03/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-5-9 Ăn đề 55
• Ngày 31/01 – 01/02/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-5-8 Trượt
• Ngày 28/01 – 29/01/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-4-6-8 Ăn đề 19
• Ngày 19/01 – 20/01/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-0-6-9-4 Ăn đề 69
• Ngày 17/01 – 18/01/2023 nuôi dàn đề đầu: 1-0-5-2-9 Trượt
• Ngày 16/01 – 17/01/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-9-1-6-7 Ăn đề 60
• Ngày 12/01 – 13/01/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-5-8-6 Ăn đề 52
• Ngày 10/01 – 11/01/2023 nuôi dàn đề đầu: 5-6-7-8-0 Trượt
• Ngày 09/01 – 10/01/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-1-4-6-8 Ăn đề 14
• Ngày 08/01 – 09/01/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Ăn đề 40
• Ngày 06/01 – 07/01/2023 nuôi dàn đề đầu: 8-1-2-0-3 Trượt
• Ngày 31/12 – 01/01/2023 nuôi dàn đề đầu: 0-6-8-3-7 Ăn đề 05
• Ngày 29/12 – 30/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-6-0-9 Ăn đề 12
• Ngày 28/12 – 29/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-4-5-6-8 Ăn đề 45
• Ngày 27/12 – 28/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-4-5-8-9 Ăn đề 97
• Ngày 26/12 – 27/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-5-1-8-9 Ăn đề 00
• Ngày 24/12 – 25/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-9-4-5-8 Trượt
• Ngày 23/12 – 24/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-8-9-1-6 Ăn đề 27
• Ngày 22/12 – 23/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-3-5-9 Ăn đề 38
• Ngày 21/12 – 22/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-6-7-3 Ăn đề 62
• Ngày 19/12 – 20/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-1-7-8-6 Trượt
• Ngày 18/12 – 19/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-6-5-7-0 Ăn đề 05
• Ngày 17/12 – 18/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-2-7-8 Ăn đề 24
• Ngày 15/12 – 16/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-6-9-7 Trượt
• Ngày 14/12 – 15/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-9-0 Ăn đề 07
• Ngày 12/12 – 13/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-4-6-9 Trượt
• Ngày 10/12 – 11/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-1 Ăn đề 15
• Ngày 09/12 – 10/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-7-5-6-9 Ăn đề 71
• Ngày 07/12 – 08/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-3-6-9 Ăn đề 22
• Ngày 06/12 – 07/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-3-7-9 Ăn đề 07
• Ngày 05/12 – 06/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 5-3-4-8-9 Ăn đề 54
• Ngày 04/12 – 05/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-3-4-8-9 Ăn đề 28
• Ngày 02/12 – 03/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-4-6-9 Trượt
• Ngày 01/12 – 02/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-4-3-5-6 Ăn đề 70
• Ngày 30/11 – 01/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-4-3-6-9 Ăn đề 12
• Ngày 29/11 – 30/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-3-8-7 Ăn đề 80
• Ngày 28/11 – 29/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 8-3-2-0-1 Ăn đề 07
• Ngày 26/11 – 27/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-5-2-7-3 Ăn đề 57
• Ngày 24/11 – 25/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-3-4-6 Ăn đề 19
• Ngày 22/11 – 23/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-3-6-7-8 Ăn đề 79
• Ngày 21/11 – 22/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-6-9-8 Ăn đề 91
• Ngày 19/11 – 20/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-7-4 Ăn đề 70
• Ngày 17/11 – 18/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-0-1-4-6 Ăn đề 92
• Ngày 16/11 – 17/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-4-5-7-6 Ăn đề 78
• Ngày 14/11 – 15/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-4-5-8-9 Trượt
• Ngày 12/11 – 13/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-4-5-7-8 Trượt
• Ngày 11/11 – 12/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-4-7-3-8 Ăn đề 36
• Ngày 09/11 – 10/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 8-0-9-4-5 Trượt
• Ngày 07/11 – 08/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-0-9-3-5 Ăn đề 30
• Ngày 04/11 – 05/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-0-3-5-6 Ăn đề 71
• Ngày 02/11 – 03/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-0-3-5-6 Ăn đề 19
• Ngày 01/11 – 02/11/2022 nuôi dàn đề đầu: 5-1-7-6-9 Ăn đề 76
• Ngày 30/10 – 31/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-7-9 Trượt
• Ngày 28/10 – 29/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-9-5-8-7 Ăn đề 87
• Ngày 27/10 – 28/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-5-6-8 Ăn đề 04
• Ngày 26/10 – 27/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-6-9 Ăn đề 39
• Ngày 24/10 – 25/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-6-5-7-8 Ăn đề 04
• Ngày 23/10 – 24/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-7-4 Ăn đề 43
• Ngày 21/10 – 22/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-7-9 Ăn đề 98
• Ngày 20/10 – 21/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Ăn đề 65
• Ngày 19/10 – 20/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-3-8-9-0 Ăn đề 79
• Ngày 18/10 – 19/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-0-3-1-9 Ăn đề 53
• Ngày 16/10 – 17/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-0-6-1-9 Trượt
• Ngày 15/10 – 16/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-0-3-1-9 Ăn đề 38
• Ngày 13/10 – 14/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-0-9-8-6 Trượt
• Ngày 12/10 – 13/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-0-4-8-6 Ăn đề 45
• Ngày 11/10 – 12/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-0-3-8-9 Ăn đề 34
• Ngày 10/10 – 11/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-1-3-4-5 Ăn đề 18
• Ngày 08/10 – 09/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-1-6-8-9 Ăn đề 69
• Ngày 06/10 – 07/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-3-9 Ăn đề 37
• Ngày 05/10 – 06/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-3-8 Ăn đề 83
• Ngày 03/10 – 04/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-3-4 Trượt
• Ngày 02/10 – 03/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-6-8-7-3 Ăn đề 68
• Ngày 01/10 – 02/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-6-7-9 Ăn đề 19
• Ngày 30/09 – 01/10/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-7-9 Ăn đề 51
• Ngày 29/09 – 30/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-3-5-6-7 Ăn đề 29
• Ngày 28/09 – 29/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-5-6-3-4 Ăn đề 46
• Ngày 27/09 – 28/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-5-8-1-6 Ăn đề 90
• Ngày 25/09 – 26/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-3-3-6-9 Trượt
• Ngày 24/09 – 25/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-5-8-1-6 Ăn đề 54
• Ngày 23/09 – 24/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 8-9-1-3-5 Ăn đề 36
• Ngày 20/09 – 21/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-4-6-7 Ăn đề 77
• Ngày 20/09 – 21/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Ăn đề 21
• Ngày 18/09 – 19/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-2-3-6-7 Trượt
• Ngày 17/09 – 18/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-3-6-9 Ăn đề 90
• Ngày 15/09 – 16/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-3-4-9 Trượt
• Ngày 13/09 – 14/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-6-3-9 Trượt
• Ngày 12/09 – 13/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-4-6-8-7 Ăn đề 48
• Ngày 10/09 – 11/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-5-6-8-7 Ăn đề 51
• Ngày 09/09 – 10/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-5-8-9 Ăn đề 93
• Ngày 08/09 – 09/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-4-3-8-7 Ăn đề 43
• Ngày 06/09 – 07/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-2-6-9-7 Ăn đề 69
• Ngày 04/09 – 05/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-9-8 Ăn đề 48
• Ngày 04/09 – 05/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-8-9-1 Ăn đề 11
• Ngày 03/09 – 04/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-5-7-9-1 Ăn đề 53
• Ngày 02/09 – 03/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-0-1-3-7 Ăn đề 38
• Ngày 31/08 – 01/09/2022 nuôi dàn đề đầu: 8-0-1-2-9 Ăn đề 88
• Ngày 29/08 – 30/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-0-3-5-8 Ăn đề 55
• Ngày 27/08 – 28/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-0-4-6-8 Ăn đề 44
• Ngày 26/08 – 27/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-0-5-4-9 Ăn đề 51
• Ngày 24/08 – 25/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 8-1-0-9-2 Trượt
• Ngày 23/08 – 24/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-3-0-2-9 Ăn đề 37
• Ngày 22/08 – 23/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-3-5-2-1 Ăn đề 52
• Ngày 21/08 – 22/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-9-5-6-8 Ăn đề 65
• Ngày 20/08 – 21/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-2-1-6-8 Ăn đề 11
• Ngày 19/08 – 20/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-0-1-6-5 Ăn đề 03
• Ngày 17/08 – 18/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-3-4-9-5 Ăn đề 93
• Ngày 15/08 – 16/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-2-4-9-5 Trượt
• Ngày 13/08 – 14/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-4-9-5 Ăn đề 13
• Ngày 11/08 – 12/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-7-5 Ăn đề 70
• Ngày 09/08 – 10/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-4-6-9 Ăn đề 21
• Ngày 08/08 – 09/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-4-6-9 Ăn đề 21
• Ngày 07/08 – 08/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-9-5-1 Ăn đề 95
• Ngày 06/08 – 07/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-5-7 Ăn đề 73
• Ngày 05/08 – 06/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-3-5-6 Ăn đề 13
• Ngày 03/08 – 04/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-4-9-7-6 Ăn đề 92
• Ngày 02/08 – 03/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-3-9-7-1 Ăn đề 35
• Ngày 01/08 – 02/08/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-3-5 Ăn đề 55
• Ngày 30/07 – 31/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 6-9-4-5-7 Ăn đề 67
• Ngày 29/07 – 30/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Ăn đề 03
• Ngày 27/07 – 28/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-3-8-9-4 Ăn đề 90
• Ngày 26/07 – 27/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-7-8 Ăn đề 58
• Ngày 24/07 – 25/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-7-8-9 Ăn đề 02
• Ngày 23/07 – 24/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-7-6-9 Ăn đề 61
• Ngày 22/07 – 23/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-7-9 Ăn đề 91
• Ngày 20/07 – 21/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Ăn đề 04
• Ngày 18/07 – 19/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-5-8-9-4 Ăn đề 93
• Ngày 17/07 – 18/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-3-5 Ăn đề 27
• Ngày 15/07 – 16/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-3-7-9 Ăn đề 64
• Ngày 13/07 – 14/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-3-4-7-6 Trượt
• Ngày 12/07 – 13/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-2-5-7 Ăn đề 51
• Ngày 11/07 – 12/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Ăn đề 01
• Ngày 09/07 – 10/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-4-5-7-8 Ăn đề 72
• Ngày 07/07 – 08/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-3-0-7 Ăn đề 24
• Ngày 05/07 – 06/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-5-6-8-7 Trượt
• Ngày 02/07 – 03/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-6-8-7 Trượt
• Ngày 02/07 – 03/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-5-6 Ăn đề 54
• Ngày 30/06 – 01/07/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-6-5-0-7 Trượt
• Ngày 29/06 – 30/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-5-0-9 Ăn đề 92
• Ngày 28/06 – 29/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-6-4-8 Ăn đề 49
• Ngày 26/06 – 27/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-4-5-9 Trượt
• Ngày 25/06 – 26/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-9-6-0-1 Ăn đề 68
• Ngày 21/06 – 22/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-9-3-5-1 Ăn đề 46
• Ngày 19/06 – 20/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-5-3-6-0 Ăn đề 08
• Ngày 18/06 – 19/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-4-1-6-0 Ăn đề 90
• Ngày 17/06 – 18/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-4-6-8-9 Ăn đề 74
• Ngày 15/06 – 16/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-2-3-5-8 Ăn đề 24
• Ngày 13/06 – 14/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-9-7-4-5 Trượt
• Ngày 11/06 – 12/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 8-1-3-5-4 Ăn đề 18
• Ngày 10/06 – 11/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-5-6-4-9 Ăn đề 91
• Ngày 08/06 – 09/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-1-0-9-5 Trượt
• Ngày 07/06 – 08/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-6-5-9 Ăn đề 25
• Ngày 06/06 – 07/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-8-9-6 Ăn đề 84
• Ngày 05/06 – 06/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-0-1-7-9 Ăn đề 79
• Ngày 03/06 – 04/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-3-5-7-9 Ăn đề 32
• Ngày 02/06 – 03/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-5-6-9-4 Ăn đề 68
• Ngày 01/06 – 02/06/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-0-6-9-4 Ăn đề 18
• Ngày 30/05 – 31/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-9-6-8-2 Ăn đề 25
• Ngày 29/05 – 30/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-5-6-2-8 Ăn đề 54
• Ngày 27/05 – 28/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 5-2-4-7-8 Trượt
• Ngày 25/05 – 26/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-2-8-5-9 Trượt
• Ngày 23/05 – 24/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 5-8-0-3-6 Trượt
• Ngày 22/05 – 23/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-2-8-6-0 Ăn đề 47
• Ngày 20/05 – 21/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-3-4-7 Trượt
• Ngày 18/05 – 19/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-2-8-6-0 Ăn đề 68
• Ngày 16/05 – 17/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-3-5-7 Ăn đề 53
• Ngày 15/05 – 16/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-3-4-9-0 Ăn đề 49
• Ngày 14/05 – 15/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-5-7-9 Ăn đề 75
• Ngày 12/05 – 13/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-1-7-4-8 Ăn đề 36
• Ngày 10/05 – 11/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-7-8-9-4 Trượt
• Ngày 09/05 – 10/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-5-7-9-2 Ăn đề 59
• Ngày 08/05 – 09/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-2-3-6-5 Ăn đề 39
• Ngày 05/05 – 06/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 6-5-0-2-3 Ăn đề 54
• Ngày 04/05 – 05/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-7-6 Ăn đề 10
• Ngày 03/05 – 04/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-5-6 Ăn đề 43
• Ngày 01/05 – 02/05/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-7-8-5-1 Ăn đề 79
• Ngày 29/04 – 30/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-7-8-5-1 Ăn đề 24
• Ngày 29/04 – 30/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-5-6-3 Ăn đề 39
• Ngày 27/04 – 28/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-3-5 Ăn đề 02
• Ngày 26/04 – 27/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-3-4-5-1 Ăn đề 47
• Ngày 25/04 – 26/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-3-6-7 Ăn đề 68
• Ngày 24/04 – 25/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-0-6-8-4 Ăn đề 85
• Ngày 23/04 – 24/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-3-4-0 Ăn đề 18
• Ngày 22/04 – 23/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-9-8-5 Ăn đề 95
• Ngày 21/04 – 22/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-4-6-9-8 Ăn đề 91
• Ngày 19/04 – 20/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-8-7-0-2 Trượt
• Ngày 17/04 – 18/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-7-9-3-6 Ăn đề 36
• Ngày 16/04 – 17/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-5-8-3 Ăn đề 54
• Ngày 14/04 – 15/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-5-3-8 Trượt
• Ngày 12/04 – 13/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 8-6-4-2-0 Ăn đề 64
• Ngày 09/04 – 10/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-8-5-0-3 Ăn đề 94
• Ngày 08/04 – 09/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 6-7-8-5-2 Ăn đề 69
• Ngày 04/04 – 05/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-3-7-9-5 Ăn đề 97
• Ngày 02/04 – 03/04/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-5-9-7-8 Trượt
• Ngày 30/03 – 31/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-3-5-9 Ăn đề 14
• Ngày 28/03 – 29/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-3-9 Ăn đề 03
• Ngày 24/03 – 26/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 4-6-2-5-9 Ăn đề 60
• Ngày 23/03 – 24/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 7-6-2-5-9 Ăn đề 74
• Ngày 19/03 – 20/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-6-5-7-4 Ăn đề 48
• Ngày 17/03 – 18/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-0-5-7-3 Ăn đề 02
• Ngày 15/03 – 16/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-0-5-7-3 Ăn đề 13
• Ngày 12/03 – 13/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-0-8-7-6 Ăn đề 63
• Ngày 12/03 – 13/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-3-5-7 Ăn đề 53
• Ngày 10/03 – 11/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-0-5-4-8 Ăn đề 49
• Ngày 08/03 – 09/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-0-6-4-8 Ăn đề 63
• Ngày 06/03 – 07/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-4-0-6-2 Trượt
• Ngày 05/03 – 06/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-4-6-8 Ăn đề 17
• Ngày 03/03 – 04/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Trượt
• Ngày 02/03 – 03/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-4-9-1-3 Ăn đề 90
• Ngày 28/02 – 01/03/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-4-5-1-2 Trượt
• Ngày 27/02 – 28/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-5-9-6-4 Ăn đề 68
• Ngày 26/02 – 27/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-3-6-4 Ăn đề 31
• Ngày 24/02 – 25/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-5-1 Ăn đề 01
• Ngày 20/02 – 21/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 5-1-2-0-3 Trượt
• Ngày 16/02 – 17/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 8-5-1-4-3 Ăn đề 55
• Ngày 14/02 – 15/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-5-8-9 Ăn đề 96
• Ngày 12/02 – 13/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-1-2-5-8 Trượt
• Ngày 11/02 – 12/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-5-7-4-0 Ăn đề 04
• Ngày 10/02 – 11/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-6-8 Ăn đề 68
• Ngày 08/02 – 09/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-2-1-6-7 Ăn đề 98
• Ngày 07/02 – 08/02/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-5-6-7-9 Ăn đề 58
• Ngày 29/01 – 30/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-7-9 Ăn đề 99
• Ngày 27/01 – 28/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-2-7-8-1 Ăn đề 26
• Ngày 26/01 – 27/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-5-9-0 Ăn đề 09
• Ngày 24/01 – 25/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-1-9-5-6 Ăn đề 53
• Ngày 23/01 – 24/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-2-9-8 Ăn đề 83
• Ngày 22/01 – 23/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-9-5-7 Ăn đề 54
• Ngày 20/01 – 21/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 6-7-9-2-0 Trượt
• Ngày 19/01 – 20/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-3-7-9 Ăn đề 30
• Ngày 18/01 – 19/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 5-6-7-8-9 Ăn đề 84
• Ngày 16/01 – 17/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-9-6 Ăn đề 41
• Ngày 15/01 – 16/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-4-9-6 Ăn đề 22
• Ngày 14/01 – 15/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 9-7-4-1-6 Ăn đề 19
• Ngày 13/01 – 14/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-5-6-3-9 Ăn đề 38
• Ngày 12/01 – 13/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-1-6-9-5 Ăn đề 03
• Ngày 11/01 – 12/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-8-3-2-5 Ăn đề 27
• Ngày 10/01 – 11/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-5-8-4 Ăn đề 45
• Ngày 09/01 – 10/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-5-2-9-4 Ăn đề 93
• Ngày 08/01 – 09/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-2-9-6-1 Ăn đề 69
• Ngày 06/01 – 07/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 5-6-2-0-4 Ăn đề 57
• Ngày 05/01 – 06/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-8-5-0 Ăn đề 19
• Ngày 04/01 – 05/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 3-5-6-8-2 Ăn đề 30
• Ngày 03/01 – 04/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 0-3-6-8-5 Ăn đề 61
• Ngày 01/01 – 02/01/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-2-6-8-9 Ăn đề 94
• Ngày 30/12 – 31/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 2-4-6-8-9 Ăn đề 47
• Ngày 29/12 – 30/12/2022 nuôi dàn đề đầu: 1-3-5-7-9 Ăn đề 77

Dàn de 50 số bất bại đánh quanh năm là cược lấy một nửa trong tổng số 100 con số có thể đặt cược. Dàn lô hình thức 50 số cũng có tỷ lệ thắng 1:90 rất ổn định để người cược thử vận.

Dàn đề 36 số nuôi khung 2 ngày cũng là cách chơi được lựa chọn rất nhiều trong thời gian gần đây. Nếu muốn giảm bớt số lượng chơi thì mọi người có thể tham khảo nhé.

Kinh nghiệm chơi dàn đề 50 số khung 2 ngày 

Dàn đề 50 số khung 2 ngày là phương pháp chơi lô đề được nhiều người chơi lựa chọn hiện nay. Với cách chơi mà người chơi lựa ra 50 số cày cũng là 1 dạng nuôi lô khung giúp tăng tỷ lệ thắng lên mức 60-70% với điều kiện số tiền cược phải ở mức khá lớn và cảm giác thắng cược cao. Các con số nên được nuôi từ 3 đến 4 tháng để nâng cao khả năng đề về.

Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể dàn đề 50 số bất bại khung 2 hay 5 ngày với khoản tiền cược ổn định. Hãy cân nhắc, chia nhỏ số tiền chơi chứ không nên chỉ vì thích thú mà cược sâu. Kết quả lô đề nhận được có thể thay đổi theo mỗi tuần, tháng, năm, bạn cần cập nhật liên tục để không bị tụt hậu trong lô đề cá cược.

Lưu ý, hiện nay các nền tảng cá cược lô đề có nhiều kẽ hở nên việc kẻ gian lợi dụng người chơi cược non tay là chuyện không hiếm gặp. Một số trường hợp, số tiền họ lừa đảo được từ người chơi cược có thể lên đến hàng trăm triệu, tỷ, chục tỷ,…

Cách cược dàn đề 50 so dac biet

Đánh đề 50 số khung 2 ngày đặc biệt có phương pháp tính toán con số riêng. Về cơ bản, người chơi vẫn phải tính xác suất con số xuất hiện và nhẩm tính vòng lặp của con số là bao lâu. Dưới đây chỉ ra các bước để bạn đến gần hơn với cược 50 số khung 2 ngày nhé:

  • Bước 1: Dân cá cược phải ghi chép, thống kê tất cả các con số xuất hiện ở số đầu và số đuôi của giải đặc biệt. Sau đó, bạn cược chọn lấy 5 số đầu và 4 số đuôi xuất hiện liên tục nhất để ghép đôi chúng với nhau. Để được dàn đề 20 số, hãy đảo ngược thứ tự các số vừa ghép được. Theo kinh nghiệm từ dân cược lâu năm, 14 số đầu tiên ghép được có khả năng xuất hiện lớn nhất. Do vậy, bạn nên ghi lại 14 số này cho dàn đề 50 số mình sắp chọn lọc được.
   Bước 2: Căn cứ theo tổng đề của ngày hôm trước để lập dàn đề 50 con số khung 2 ngày đánh quanh năm cho ngày hôm sau. Bạn nên lưu ý lấy kết quả 10 trên và 10 dưới sao cho phù hợp nhất. 20 con số nòng cốt này sẽ giúp dàn đề 50 số khung 30 ngày của bạn thêm phần chính xác.

  • Bước 3: Ghép hai dàn số đã liệt kê ở trên lại với nhau và đem ghi cược dàn đề 50 số khung 2 ngày. Nếu chưa đủ 50 số, có thể cân nhắc thêm những con số có được từ giấc chiêm bao hay được bạn bè chỉ dẫn. Mức tiền chơi không nên quá thấp, song phải đảm bảo bạn quản lý được quỹ tiền mình có và không lâm vào cảnh thiếu nợ nếu thua .
  • Bước 4: Đây là bước cuối cùng của cược dàn de 50 số nuôi khung 3 ngày rồng bạch kim. Nhận kết quả cược và đối chiếu với dàn đề 50 số mình đã chọn. Cân nhắc những con số chưa xuất hiện cho những lần cược kế tiếp. Cũng đừng quên cân chỉnh số tiền để luôn giữ được mạch thắng cược.

  Ket_luan

  Chơi lô đề thách thức sự tìm tòi, nghiên cứu về con số, quy luật của dân cược. Số người tham gia các nền tảng cược đề đánh lô mỗi năm luôn tăng cao. Do vậy, tỷ lệ thắng cũng ở mức rất khả quan cho những ai muốn tìm hiểu về trò này.

  Bạn hãy tham khảo một số cách thức tìm lô, dàn để để bắt kịp với nhịp độ hiện nay. Đồng thời, bạn có thể nhanh tay áp dụng cách dàn lô 50 số mà soi cầu 247 chúng tôi vừa giới thiệu. Cách chơi này vẫn giữ tỷ lệ thắng cao và hoàn toàn chiếm thị phần trong phân khúc vừa và lớn. Hãy đổi vận với 50 con số rồng bạch kim bất bại may mắn trong thời gian sớm nhất. Chúc bạn may mắn!

Từ Khóa: , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Soi Cầu Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miền Bắc
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 34 Số Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 5 Ngày
Logo Nuôi Lô 247 Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 5 Ngày
Nuôi Lô Khung 247 - Nuôi Lô 247 là trang chuyên phân tích, dự đoán kết quả soi cầu lô đề, nuôi lô khung miền Bắc, soi cầu bạch thủ, soi cầu 88 miễn phí, soi cầu 247 rồng bạch kim chính xác và miễn phí.
Địa chỉ: 247 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: [email protected]